Ansvarsdeklarationer - så tar fondens förvaltning ansvar

Nu vill vi göra det enklare för dig som kund att få information om i vilken utsträckning vi tar ansvar i frågor som rör till exempel miljö, socialt ansvar och affärsetik i vår fondförvaltning. Därför lägger vi upp ansvarsdeklarationer för alla våra aktivt förvaltade fonder. Ett faktablad som visar hur många av de tre stegen integrerar, väljer bort samt påverkar som används i respektive fonds förvaltning.

Du hittar dokumenten i Fondinformationstjänsten under respektive fond.

Så är ansvarsdeklarationen uppbyggd

Maximalt kan en fond ta hänsyn till tre aspekter i förvaltningen.Ansvarsdeklaration

  • Integrerar - den här punkten visar om förvaltarna av fonden integrerar information som visar hur företag hanterar risker och möjligheter kopplade till miljö, socialt ansvar, affärsetik och bolagsstyrning i placeringsbesluten. I dessa fall kan alltså den så kallade ESG-analysen vara en integrerad del av fondens förvaltning.
  • Väljer bort - den här punkten visar vilka typer av bolag som fonden inte placerar i.
  • Påverkar - den här punkten visar om Nordea använder sitt mandat som aktieägare i bolag till att påverka bolagen till att utveckla sitt arbete i frågor som handlar om till exempel miljö, socialt ansvar, affärsetik och bolagsstyrning.