Byte av administrationsombud i Luxemburgregistrerade fonder

För närvarande hanteras den centrala administrationen av Nordea Bank S.A men från den 1 maj 2017 kommer den i stället att utföras internt av fondens förvaltningsbolag, Nordea Investment Funds S.A. (förvaltningsbolaget). 

Som en följd kommer förvaltningsbolaget inte längre att delegera denna funktion till Nordea Bank S.A utan på egen hand utföra uppgifter som omfattas av den centrala administrationen och som beskrivs närmare i fondernas prospekt (prospektet). 

Operativt sett innebär inte detta några förändringar när det gäller den centrala administrationsverksamheten eftersom de medarbetare, avdelningar och system som utför dessa uppgifter förblir desamma. 

Förändringen medför inga kostnader för investerarna.

Meddelande till andelsägare i Nordea Asset Allocation Fund  (pdf, 36 KB)Öppnas i nytt fönster

Meddelande till andelsägare i Nordea Fund of Funds (pdf, 71 KB)Öppnas i nytt fönster

Meddelande till andelsägare i Nordea International Fund (pdf, 36 KB)Öppnas i nytt fönster

Meddelande till andelsägare i Nordea 1 SICAV (pdf, 36 KB)Öppnas i nytt fönster