Ändrad placeringsinriktning för tre räntefonder

Placeringsinriktningen har ändrats för Bostadsobligationsfonden, Räntefonden och Obligationsfonden. Efter ändring har var och en av dessa fonder möjlighet att investera minst 75 procent av fondförmögenheten i svenska räntebärande värdepapper och upp till 25 procent i europeiska räntebärande värdepapper. Tidigare låg begränsningen vid 20 procent europeiska räntebärande värdepapper.

Ändringen sker för att ge fonden utökad flexibilitet och därmed bättre möjlighet till att leverera god avkastning.

Förändringarna trädde i kraft den 26 februari för Räntefonden och Obligationsfonden och den 1 mars för Bostadsobligationsfonden.

Har du frågor angående ändringarna är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på tel 0771-22 44 88 eller Kundcenter Företag på tel 0771-350 360.