Nordea Stable Return Fund stängs för nya andelsägare

Den 7 september 2016 stängs Nordea Stable Return för nya andelsägare och beloppsgränsen för nya insättningar höjs. 

Sedan lanseringen den 2 november 2005 har fonden Nordea 1 – Stable Return Fund (SRF) lockat till sig betydande kapitalflöden och har nu nått sin kapacitet.

För att förvaltaren ska kunna fortsätta med en effektiv förvaltning av SRF, och för att de befintliga andelsinnehavarna i SRF ska kunna fortsätta att dra nytta av delfondens starka utveckling, har styrelsen för Nordea 1, SICAV (bolaget) beslutat att stänga SRF på obestämd tid från och med den 7 september 2016 (”Soft Closure”). Beslutet innebär att fonden stängs för nya andelsägare, oavsett om de vill köpa andelar i SRF eller byta andelar från en annan Nordea 1-fond till SRF från och med den  7 september 2016. Befintliga andelsägare kan emellertid fortsätta att både köpa och sälja fondandelar i SRF.

Trots stängningen (Soft Closure) väntas ett fortsatt stort intresse för SRF. I syfte att skydda dina intressen som befintlig andelsägare i SRF ber vi dig därför uppmärksamma att gränsen för dagliga insättningar och byten i SRF sätts till en miljon euro (1 000 000 euro) eller motsvarande per investerare från den 1 oktober 2016.

Beslutet kommer att omprövas så snart man bedömer att SRF återigen kan ta emot nyinsättningar utan att de befintliga andelsägarnas intressen åsidosätts. Mer information om detta finns i kapitel 6 ”Handel med andelar”, avsnitt ”Begränsningar gällande insättningar och fondbyten” i prospektet för Nordea 1 samt på www.nordea.luÖppnas i nytt fönster under fliken ”Press Releases” och eventuellt på Nordeas lokala webbplatser. 

Du är även välkommen att kontakta några av våra rådgivare eller Nordea Investment Funds kundservice på telefon +352 43 39 50-1.

Stable Return Fund Soft Closure meddelande  (pdf, 241 KB)Öppnas i nytt fönster