Maria Rengefors ny ordförande för Fondbolagens Förening

 

Maria Rengefors, vd för Nordea Funds Ab, Svensk filial, har i dag valts till ny ordförande i Fondbolagens förenings styrelse. Maria har varit medlem i styrelsen sedan 2013.

"Att få vara med i diskussionen kring förutsättningarna för ett folksparande som fonder känns både spännande och ansvarsfullt. Det finns många viktiga frågor att fokusera på, premiepensionssparandet är en till exempel. Det ska bli kul att tillsammans med både styrelsekollegor och kansliet få fortsätta att driva branschgemensamma frågor", säger Maria Rengefors, ordförande i Fondbolagens förening.