Nordea International Fund - ändringar i prospekt mars 2016

Den 18 mars, 2016, sker några ändringar i prospektet för fonderna i Nordea International Fund. I meddelande till alla andelsägare, som finns bifogat här nedan, kan du läsa om de förändringar som sker.

Det huvudsakliga syftet med prospektändringarna är att förtydliga partier som handlar om fondens placeringsinriktning, handelsrutiner och risk. 

Viktigt att veta för andelsägarna i Nordea Asian Fund (delfond i Nordea International Fund) är att jämförelseindex ändras till MSCI All Country Asia Ex. Japan – Net Return Index. 

Om du inte godkänner ändringarna kan du utan kostnad sälja dina andelar. Lokala förmedlare kan eventuellt ta ut en avgift. Fondbolaget och förvaltningsbolaget styr inte över dessa avgifter. Om du vill sälja dina andelar måste du lämna in säljuppdrag senast den 17 mars kl. 15.30 (lokal tid). 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på tel +352 43 39 50 - 1. 

NIF Meddelande till andelsägare feb 2016 (pdf, 186 KB)