Nordea Fund of Funds - ändringar i prospekt mars 2016

Den 18 mars, 2016, sker några ändringar i prospektet för fonderna i Nordea Fund of Funds. I meddelande till alla andelsägare, som finns bifogat här nedan, kan du läsa om de förändringar som sker.

Om du inte godkänner ändringarna kan du utan kostnad sälja dina andelar. Lokala förmedlare kan eventuellt ta ut en avgift. Fondbolaget och förvaltningsbolaget styr inte över denna avgifter. Om du vill sälja dina andelar måste Nordea Bank S.A. ha mottagit ett skriftligt säljuppdrag senast den 17 mars kl. 15.30 (lokal tid). 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på tel +352 43 39 50 - 1. 

NFOF meddelande till andelsägare feb 2016 (pdf, 294 KB)