Ändringar i prospektet för Nordea Dedicated Investment Fund

Prospektet för Nordea Dedicated Investment Fund uppdateras i oktober 2016. Här kan du läsa om ändringarna. Informationsmaterialet finns endast på engelska.

NDIF Ändringar i prospekt oktober 2016 (pdf, 393 KB)Öppnas i nytt fönster