Nordea 1, SICAV - ändringar i prospekt mars 2016

Den 18 mars, 2016, sker några ändringar i prospektet för fonderna i Nordea 1, SICAV. I meddelande till alla andelsägare, som finns bifogat här nedan, kan du läsa om de förändringar som sker.

Vi vill här nämna två viktiga förändringar:

  •  Nordea Stable Equity Long Short Fund byter namn till  Nordea Stable Equity Long Short Fund - Euro Hedged
  • Nordea Multi-Asset Fund får en ny avgiftsstruktur. Från och med den 18 mars är avgiften 1,70 procent.

Om du inte godkänner ändringarna kan du utan kostnad sälja dina andelar. Lokala förmedlare kan eventuellt ta ut en avgift. Fondbolaget och förvaltningsbolaget styr inte över denna avgifter. Om du vill sälja dina andelar måste Nordea Bank S.A. ha mottagit ett skriftligt säljuppdrag senast den 17 mars kl. 15.30 (lokal tid). 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på tel +352 43 39 50 - 1. 

Nordea 1, SICAV - meddelande till andelsägare feb 2016 (pdf, 518 KB)