Nordea 1, SICAV - ändringar i prospekt december 2016

Andelsägarna i Nordea 1, SICAV informeras härmed om att ett nytt prospekt för bolaget träder i kraft den 16 december 2016. Ändringarna sammanfattas i den bifogade bilagan. 

 

Nordea 1, SICAV - ändringar i prospekt dec 2016 (pdf, 452 KB)Öppnas i nytt fönster