Nordea 1 - Stabila Aktier Tillväxtmarknader stänger för nya andelsägare

Från och med den 1 februari 2017 stänger Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader för nya andelsägare.

För att förvaltaren ska kunna fortsätta med en effektiv förvaltning av Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader, och för att de befintliga andelsägarna i fonden fortsatt ska kunna ha möjlighet till god avkastning, har styrelsen för Nordea 1, SICAV beslutat att stänga fonden på obestämd tid. (Observera att fondens engelska namn är Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund.)

Beslutet innebär att fonden stängs för nya andelsägare, oavsett om de vill köpa andelar i Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader eller byta andelar från en annan fond. 

Befintliga andelsägare kan emellertid fortsätta att både köpa och sälja fondandelar i Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader.

Beslutet kommer att omprövas så snart man bedömer att fonden återigen kan ta emot nyinsättningar utan att de befintliga andelsägarnas intressen åsidosätts.

Se meddelandet från styrelsen för N1, SICAV (pdf, 316 KB)Öppnas i nytt fönster