Institutionella Aktiefonden Världen får ny förvaltningsstrategi, nytt index och sänkt förvaltningsavgift

Den 13 juni 2016 ändras förvaltningsstrategin för Institutionella Aktiefonden Världen. Fonden är aktivt förvaltad men kommer nu att förvaltas i enlighet med en mer indexnära lågkoldioxidstrategi som eftersträvar en bättre utveckling än den breda aktiemarknaden samtidigt som fondportföljens koldioxidavtryck relativt den breda aktiemarknaden minimeras. Fonden strävar till att åstadkomma detta genom att bland annat aktivt undervikta utsläppstunga sektorer och bolag. 

Efter genomförda ändringar kommer fonden att ha ett nytt jämförelseindex, MSCI World Low Carbon Target Index Net Return.

Vi bedömer att ändringarna inte kommer att påverka den generella riskprofilen i fonden. 

Lägre förvaltningsavgift

Som en följd av övergången till en mer indexnära förvaltning av fonden sänker vi fondens förvaltningsavgift från 0,75 procent till 0,50 procent.

Inga ändringar i fondens etiska granskning

Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fondens förvaltare undviker vidare att placera i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.