Granskning av kol och fossila bränslen i våra svenska institutionella fonder

De etiska kriterierna för våra svenska institutionella fonder stärks ytterligare genom att vi nu inför screening, granskning, av kol och fossilt bränsle. Det innebär att dessa fonder inte får placera i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kolbrytning. Sedan tidigare gäller samma regel även för vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

Vidare får dessa fonder inte heller placera i bolag där mer än 50 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion, distribution och service inom kategorin fossilt bränsle.

Den nya screeningen gäller för följande fonder:

• Institutionella Aktiefonden Sverige

• Institutionella Företagsobligationsfonden

• Institutionella Räntefonden Långa Placeringar 

• Nordea Institutionell Kortränta

Screeningen införs den 22 juni 2016 för alla ovanstående fonder förutom för Nordea Institutionell Kortränta där den införs 6 juli 2016.