Nordea European Opportunity Fund fusioneras med Nordea European Value Fund

Den 29 juni 2016 fusioneras Nordea European Opportunity Fund med Nordea European Value Fund, under den senares namn. Fusionen är godkänd av tillsynsmyndigheten, CSSF, i Luxemburg eftersom fonderna är registrerade i Luxemburg.

Skälet till fusionen är att fondförmögenheten i Nordea European Opportunity Fund blivit för liten för att kunna förvaltas på ett effektivt sätt. Att slå samman fonderna innebär administrativa och förvaltningsmässiga fördelar. 

Information till dig som sparar i dessa fonder 

Du som sparar i någon av de berörda fonderna kommer att få ett brev om fusionen hemskickat.

Fram till och med den 21  juni 2016 klockan 15.30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea European Opportunity Fund som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med den 29 juni kan du köpa och sälja andelar igen men då i fonden Nordea European Value Fund. 

Fusionen medför inga kostnader för dig som andelsägare och som vanligt kan du köpa och sälja andelar utan avgift. Observera dock att den eventuella kapitalvinst eller kapitalförlust som realiseras om du väljer att sälja eller byta andelar påverkar din beskattning (undantag gäller för sparare inom pensions- och försäkringssparande samt inom ramen för Investeringssparkonto, ISK). 

Har du ett månadssparande eller liknande regelbundet sparande i Nordea European Opportunity Fund kommer detta automatiskt att överföras till Nordea European Value Fund.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 44 88Öppnas i nytt fönstereller Kundcenter Företag på 0771-350 360.

Läs det fullständiga informationsbrevet från Nordea Investment Funds S.A. (pdf, 375 KB)Öppnas i nytt fönster

Se faktabladet för Nordea European Value Fund (pdf, 133 KB)Öppnas i nytt fönster