Frågor och svar om sparande och placeringar

Hur gör jag ett fondköp inom investeringssparkonto (ISK)?
Svar:

Logga in i Internetbanken. Om du har innehav på ditt investeringssparkonto klickar du på fliken Spara placera, på översiktsbilden väljer du det investeringssparkonto som du vill köpa fond i. I de fall du inte har något innehav på ditt investeringssparkonto klickar du på Spara placera, välj sedan Handla och placera. I rullistan väljer du produkttyp och klickar sedan på den fond du vill placera i. I rullistan väljer du det konto du vill handla i.

Spara och placera

Spara hos oss Spara hos oss

Investeringssparkonto

Det flexibla sparandet

Med Investeringssparkontot kan du spara på många olika sätt. Du deklarerar inte för vinst eller förlust. Istället är Investeringssparkontot schablonbeskattat.

Strategafonder

Ett komplett fondsparande i en fond

Passar dig som vill ha ett enkelt men aktivt sparande. Du väljer en fond och resten sköter vi.

Värdepapperstjänst Depå

Handla aktier och värdepapper på marknader i 15 länder

Med Värdepapperstjänst Depå får du ett omfattande affärsstöd, depåförvaring och tillgång till ett stort antal handelsplatser världen över. Handelstjänsten är kostnadsfri och du har ett lågt courtage per affär.