Årsbesked

Här har vi samlat information du behöver om årsskiftet 2015/2016. 

Du får exempelvis svar på frågor som vad det innebär att avdragsrätten för pension försvinner, hur ett investeringssparkonto beskattas och var du hittar dina elektroniska årsbesked.

Har du ytterligare frågor når du oss på 0771-22 44 88.

Elektroniska årsbesked Frågor och svar Elektroniska årsbesked

Hitta dina årsbesked i Internetbanken

Couple looking at computer fullUnder januari får du flera av dina årsbesked elektroniskt i din internetbank eller hemskickade på papper.  

När dina årsbesked blir tillgängliga i Internetbanken får du ett meddelande. Meddelandet visas på startsidan när du loggar in. Du måste logga in med Mobilt BankID eller e-kod för att kunna läsa dina årsbesked.

Gamla årsbesked hittar du under menypunkten Dokument. Här arkiveras årsbeskeden automatiskt i tio år. Information som hör samman med årsbesked, hittar du också där.

Följande årsbesked skickas elektroniskt:

 • Bolån
 • Fonder (direktsparande)
 • Individuellt pensionssparande
 • Investeringssparkonto
 • Konton
 • Värdepapper (avyttrade och innehav)
Frågor och svar

Pension

Här har vi samlat frågor och svar om årsbeskeden för pension.

Varför ser jag inte inbetalningen som jag gjorde precis innan årsskiftet i mitt årsbesked?
Svar:

Detta kan bero på att inbetalningen inte hann bokföras på din försäkring eller IPS innan årsskiftet. Den så kallade kontantprincipen gör att du ändå kan göra avdrag för inbetalningen i deklarationen för 2015 om du har ett kvittounderlag. Ändra i så fall belopp i deklarationen och lägg till den saknade inbetalningen. Tänk dock på att inbetalningen kommer synas i kontrolluppgiften för nästkommande år (2016) och att du då får göra motsvarande minskning i deklarationen. Är du osäker på om din inbetalning kommit in kan du kontrollera detta via Internetbanken.

Vad är avkastningsskatt och hur beräknas den?
Svar:

Avkastningsskatt är en skatt som tas ut på schablonmässigt bestämd avkastning i sparförsäkring, dvs pensionsförsäkring (inkl IPS) och kapitalförsäkring (inkl Depåförsäkring). Den schablonmässiga avkastningen avviker normalt från den verkliga avkastningen.

I pensionsförsäkring antas den schablonmässiga avkastningen vara föregående års genomsnittliga statslåneränta och beräknas på försäkringsvärdet vid årsskiftet. Skattesatsen på den schablonmässiga avkastningen är 15 %.

I kapitalförsäkring antas den schablonmässiga avkastningen vara statslåneräntan den 30/11 året före beskattningsåret + 0,75 %. Den schablonmässiga avkastningen i kapitalförsäkring blir alltid minst 1,25 %. Den schablonmässiga avkastningen beräknas på försäkringsvärdet vid årets början + erlagda premier första halvåret + hälften av erlagda premier andra halvåret. Skattesatsen på den schablonmässiga avkastningen är 30 %.

För 2016 gäller schablonmässig avkastning på 1,40 % för kapitalförsäkring och 0,57 % (kan behöva justeras dock knappast mer än +-0,01 %) för pensionsförsäkring.

Vad är förfoganderätt?
Svar:

Om du har en Kapitalförsäkring så har du en uppgift i ditt årsbesked om förmånstagaren har förfoganderätt eller ej. Om förmånstagaren har förfoganderätt så innebär det att han eller hon kan göra ändringar i försäkringsavtalet om du har avlidit.

Fondbyten kan förmånstagaren alltid göra (om du avlidit), oavsett om förmånstagaren har förfoganderätt eller ej.

Jag har en Kapitalpension och på mitt årsbesked står det att jag inte har någon förmånstagare. Jag är dock säker på att vi kom överens om att pengarna skulle gå till (valfri person) om jag avlider. Vad är det som gäller?
Svar:

Till en Kapitalpension kan endast make/maka/sambo samt barn vara förmånstagare. Om du vill ha ett annat förmånstagarförordnande så tecknades det förmodligen en förmånstagarförsäkring på samma belopp som värdet i din Kapitalpension. Årsbesked om din förmånstagarförsäkring finns i samma försändelse som årsbeskedet för själva Kapitalpensionen.

När får jag mitt årsbesked för Pension?
Svar:

Ditt årsbesked för pension kommer med post i slutet på januari, från vecka 4 och framåt.

Jag fick ett kuvert för varje försäkring. Tänker ni inte på miljön?
Svar:

Dessvärre har vi i dagsläget inte teknisk möjlighet att lägga mer än ett årsbesked i samma kuvert. Målsättningen är dock att göra det och att du även ska kunna få ditt årsbesked i Internetbanken istället för i brevlådan.

Vad innebär det att avdragsrätten försvinner?
Svar:

2016 slopas avdragsrätten helt på privat pensionssparande. Under 2015 sänktes avdragsrätten från 12 000 kronor per år till 1 800 kronor. För att du ska undvika att bli dubbelbeskattad och samtidigt ha möjlighet att få en bra pension är det viktigt att du ändrar ditt sparande innan nyår. 

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet kan du innan årsskiftet göra avdrag med 1 800 kronor + 35 procent av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp (motsvarar 445 000 kronor för 2015). Efter årsskiftet har du möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 443 000 kronor för 2016.

Läs mer om hur du startar nytt sparande och avslutar ditt gamla under; nordea.se/pensionÖppnas i nytt fönster.

Investeringssparkonto

Här har vi samlat frågor och svar om årsbeskeden för investeringssparkonto.

När får jag mitt årsbesked för investeringssparkonto (ISK)?
Svar:

I januari skickas besked om schablonintäkten till samtliga ISK-kunder. Beskedet rubriceras Årsbesked värdepapper 2015 och finns tillgängligt under Mina Dokument i Internetbanken Privat. I slutet av februari får du ett mer utförligt årssammandrag, där bland annat innehav per kvartal, transaktioner och fondavgifter redovisas.

Hur beskattas affärer som görs inom Investeringssparkonto?
Svar:

De affärer som görs inom Investeringssparkontot behöver inte deklareras. Utdelningar och räntor inom Investeringssparkonto beskattas inte heller. Däremot är Investeringssparkonto föremål för schablonbeskattning som redovisas av Nordea till Skatteverket och är förtryckt under inkomstslaget kapital i din deklaration. Läs gärna mer om Investeringssparkonto på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Hur räknas schablonintäkten ut?
Svar:

Skatten på ISK beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas varje år och är en fjärdedel av summan av: 

 • värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal, dvs kontots innehav den 1 jan, 1 april, 1 juli och 1 okt.
 • årets insättningar/överföringar (nya pengar in), det vill säga: 
  • belopp som betalats in till investeringssparkontot under året 
  • värdet av finansiella instrument som förts över till investeringssparkontot av kontoinnehavaren under året om överföringen inte sker från ett annat eget ISK 
  • värdet av finansiella instrument som överförts från någon annans ISK under året. 

För att räkna fram schablonintäkten multipliceras kapitalunderlaget med statslåneräntan den 30 november kalenderåret före beskattningsåret (0,9 procent per 30 nov 2014). Summan kallas schablonintäkt och beskattas med 30 procent.

Exempel:

En kund sätter in 3 000 kronor i mars och sedan ytterligare 4 000 kronor i juni. I september tar hon ut 2 000 kronor. Statslåneräntan per den 30 nov 2014 är 0,9 procent. Om vi räknar bort eventuell värdeförändring i tillgångarna får vi följande saldon vid ingången av varje kvartal: 

Saldo 1 januariSaldo 1 aprilSaldo 1 juliSaldo 1 oktober
0 kr3 000 kr7 000 kr5 000 kr

Kapitalunderlaget blir: (0 + 3 000 + 7 000 + 5 000) + 7 000 (totala insättningar under året) / 4 = 5 500 kr 

Schablonintäkten blir: 5 500 * 0,009 = 49,50 kr 

På detta betalas 30 procent skatt: 49,50 kr * 0,3 = 14 kr

Betalar Nordea in skatten åt mig?
Svar:

Nej, Nordea betalar inte in skatten. Schablonintäkten är förifylld på deklarationsblanketten och du deklarerar för den precis som för andra kapital- och ränteintäkter.

Kan schablonskatten kvittas mot kapitalförluster utanför ISK?
Svar:

Ja, schablonintäkten är möjlig att kvitta mot ränteutgifter och mot förluster på exempelvis direktsparande i fonder eller enskilda aktier.

Hur påverkas jag av de nya skattereglerna för ISK, som börjar gälla nästa år?
Svar:

I stället för att betala skatt på kapitalvinst betalar du med ISK varje år skatt på en framräknad schablonintäkt. Hittills har du beräknat schablonintäkten genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan per den sista november året innan beskattningsåret. 

Från och med 2016 ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan året innan beskattningsåret plus 0,75 procentenheter, lägst 1,25 procent, för att få fram schablonintäkten. 

Statslåneräntan den 30 november 2015 var 0,65 procent. Detta innebär att 1,4 procent (0,65 procent + 0,75 procent) kommer att ligga till grund för beräkning av schablonintäkt i deklarationen som lämnas i maj 2017 dvs. beskattningsåret 2016.

Exempel:

En kund sätter in 3 000 kronor i mars och sedan ytterligare 4 000 kronor i juni. I september tar hon ut 2 000 kronor. Statslåneräntan per den 30 nov 2015 är 0,65 procent. Om vi räknar bort eventuell värdeförändring i tillgångarna får vi följande saldon vid ingången av varje kvartal:

Saldo 1 januariSaldo 1 aprilSaldo 1 juliSaldo 1 oktober
0 kr3 000 kr7 000 kr5 000 kr

Kapitalunderlaget blir: (0 + 3 000 + 7 000 + 5 000) + 7 000 (totala insättningar under året) / 4 = 5 500 kr 

Schablonintäkten blir: 5 500 * 0,014 = 77 kr 

På detta betalas 30 procent skatt: 77 kr * 0,3 = 23,10 kr 

Fonder

Här har vi samlat frågor och svar om årsbeskeden för fonder.

Var hittar jag mitt årsbesked?
Svar:

Om du använder Internetbanken Privat hittar du ditt årsbesked där. Logga in med e-kod eller Mobilt BankID. Årsbesked för konton, fonder, lån och Investeringssparkonto hittar du under ”Vardagsärenden” och ”Mina dokument”. Årsbesked för Servicekonto hittar du under fliken ”Spara och placera” därefter ”Mitt sparande”, ”Mina affärer” och ”Avi Servicekonto”.

Hur redovisar jag försäljning av fonder?
Svar:

Uppgifter om fondförsäljning behöver du vanligtvis inte redovisa själv. Nordea rapporterar vanligtvis uppgift om kapitalvinst eller -förlust direkt till Skatteverket och uppgifterna står förtryckta i din deklaration. Läs gärna mer om fonder på Skatteverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Hur deklarerar jag för schablonskatten för direktsparande i fonder?
Svar:

Du som fondandelsägare ska i din självdeklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Vi redovisar din schablonintäkt på årsuppgiften som skickas ut i januari och den kommer även att förtryckas i deklarationen för dig som privatperson. Schablonintäkten beskattas sedan som andra kapitalinkomster. För dig som privatperson innebär det att skatten blir 30 procent x 0,4 procent = 0,12 procent av innehavet.

Läs mer om schablonskatt för direktsparande i fonder

Värdepapper

Här har vi samlat frågor och svar om årsbeskeden för värdepapper.

Var hittar jag mitt årsbesked?
Svar:

Om du använder Internetbanken Privat hittar du ditt årsbesked där. Logga in med e-kod eller Mobilt BankID. Årsbesked för konton, fonder, lån och Investeringssparkonto hittar du under ”Vardagsärenden” och ”Mina dokument”. Årsbesked för Servicekonto hittar du under fliken ”Spara och placera” därefter ”Mitt sparande”, ”Mina affärer” och ”Avi Servicekonto”.

Var hittar jag information om mitt innehav?
Svar:

Du som har Depå:

Du får årsbeskedet utskickat per post.

Du som har Servicekonto:

Årssammandrag för Servicekonton hittar du i Internetbanken/Spara och Placera/ Mina affärer/ Fliken Avi Servicekonto

Besked om utdelningar finns i internetbanken under Vardagsärenden / Dokument.  

Information om emissioner, utdelningar, förfall och ränteutbetalningar finns under Spara och placera/ Mitt Sparande/ Mina affärer/ Avi Servicekonto.

Var finns information om köp och försäljningar?
Svar:

Om du har köpt och sålt värdepapper genom Nordea finns informationen om dina affärer i Internetbanken, under Spara och placera / Mitt sparande / Mina Affärer / Historik.

Vad händer med anskaffningsvärdet vid nyemissioner och splittar med mera?
Svar:

Som aktieägare bör du vara medveten om att det ofta händer saker med aktierna som förändrar anskaffningsvärdet men inte genererar någon avräkningsnota. Exempel på sådana händelser är nyemissioner, splittar och aktieuppdelningar. 

Ett bra sätt att hitta dessa händelser är att gå in på Skatteverkets hemsida och söka på bolagets namn i sökrutan. Där finns alla händelser registrerade samt eventuella beslut som kan påverka skatten. 

Från den dagen du tecknat avtal med banken om Servicekonto, Värdepappersjänst Bas eller Aktiehandel Classic kan du se vilka förändringar som skett på kontot i Internetbanken, under Spara och placera/ Mitt sparande / Mina affärer / Avi Servicekonto. 

Hur får jag fram anskaffningsvärdet för aktier jag har fått som gåva eller ärvt?
Svar:

Om du har fått aktier i gåva eller arv måste du själv be att få anskaffningsvärden av personen som gåvan/arvet kom från. Anskaffningsvärden följer inte med vid flytt av värdepapper.

Var finns notor för strukturerade placeringar och premieobligationer?
Svar:

Du som har tecknat strukturerade placeringar och premieobligationer genom Nordea 2010 eller senare, hittar dina notor i Internetbanken, under Spara och placera / Mitt Sparande / Mina Affärer / Historik.