Ränteändring

Med anledning av ändrade marknadsräntor justerar vi nedanstående räntor från och med
den 23 februari 2016. Ändringen gäller inte befintlig inlåning och utlåning bunden till en fast ränta, dagsränta eller indexrelaterad ränta.

Inlåning
KontonNy ränta
(årsränta)
Ändring i procentenheter
Skogskonto & skatteutjämningskonton0,65 %-0,15
Skogslikvidkonto0,65 %-0,15

För konton med individuella villkor sänks räntan med upp till 0,15 procentenheter.

Nytt erbjudande
Fastränteplacering, för närvarande:Årsränta,%
Bindningstid 6 månader*0,10 %
Bindningstid 1 år*0,15 %
Bindningstid 2 år0,20 %
Bindningstid 3 år0,40 %
Bindningstid 5 år0,00 %
* Gäller endast privatkunder-

Bindningstid 3 månader har upphört, gäller även automatisk förlängning på denna löptid. Fast ränta sätts i realtid när placering görs och kan därmed från tid till annan förändras nedåt eller uppåt utifrån marknadsräntornas utveckling. 

Utlåning
Lån och krediterÄndring i procentenheter
Utlåning med rörlig ränta till privatpersoner-0,15
Betal- och kreditkort, från och med 5 mars 2016-0,15
Bolån med rörlig ränta (ej 3 mån)-0,15
Bolån med rörlig ränta (ej 3 mån) i Nordea Hypotek AB (publ)-0,15
Utlåning med rörlig ränta till privatpersoner i Nordea Finans Sverige AB (publ)

-0,15