Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Investeringssparkonto (ISK) - en smidig sparform

Investeringssparkonto (ISK) är ett sparande där du kan placera i fonder, aktier och olika börshandlade värdepapper. Du behöver inte tänka på att deklarera vid vinst och förlust eftersom kontot schablonbeskattas.

Fördelar med ISK

  • Möjlighet att spara både i fonder och enskilda värdepapper. 
  • Inget krångel med deklarationen.
  • Det kostar inget att öppna ISK.
  • Du slipper fundera på skattekonsekvensen när du gör omplaceringar.

Om Investeringssparkonto

Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som passar de flesta.

Du kan kombinera ditt sparande i fonder och enskilda värdepapper hur du vill. När du önskar kan du göra omplaceringar och försäljningar inom ramen för ditt ISK utan att fundera på skattekonsekvenser. 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

ISK för dig som vill spara i fonder

Spara i fonder

Nordea erbjuder ett ISK med möjlighet att handla med ett brett utbud av fonder. Du samlar ditt fondsparande och får en bra överblick. Dessutom slipper du deklarera när du köper och säljer fonder.

Fakta ISK för fondsparande
Specifikation
Pris0 kr per år
Utbud
ISK för dig som vill handla med aktier och andra värdepapper
Beskattning av ISK
Priser och villkor

Spara till barn

Barnen blir stora fort och plötsligt en dag vill de flytta hemifrån, ta körkort eller plugga utomlands. Då är det bra att ha en slant sparad. Om du vill ge barnen ett startkapital är sparande i ett ISK ett bra alternativ. Spara varje månad eller sätt in pengar när det passar dig. Läs mer om hur du börjar spara till barn.

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 950 000 kronor, 950 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Med ett Investeringssparkonto kan du spara enkelt

Investeringssparkonto är ett sparande där du kan placera i både fonder, aktier och olika börshandlade värdepapper.

Logga in och öppna ISK Öppnas i nytt fönster