Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Ett mycket bra år för Noraspararna!

Förutom att över 200 000 kunder gått igenom ett enkelt och smidigt rådgivningsflöde har också råden som sparroboten Nora gett utvecklats bra. Oavsett vilken riskprofil kunden valt så visar alla fem Nora fonder en positiv utveckling.

Så har det gått för Noras fonder

I tider med låga räntor så behövs alternativ som kan ge bättre avkastning.

Idag är det många som sparar på konton utan ränta, men gärna vill ge sina pengar chansen att växa. Samtidigt är det inte alltid så lätt att veta hur man ska investera. Därför lanserade vi vår sparrobot Nora, för att ge fler möjligheten att starta ett smart fondsparande, utan att man behöver vara en expert. 

Avkastning i år per 2019-08-08

Nora OneÖppnas i nytt fönster      + 7,25%

Nora TwoÖppnas i nytt fönster      + 9,79%

Nora ThreeÖppnas i nytt fönster   + 13,52%

Nora FourÖppnas i nytt fönster     + 16,87%

Nora FiveÖppnas i nytt fönster      + 18,89%

"Det roligaste med Nora är att man dygnet runt och året om kan komma igång med ett sparande på bara några minuter, från 100 kr. När man sedan kan se vilken avkastning det kan ge så är det extra kul!" säger sparchefen Anders Nicander.

Fonderna som Nora rekommenderar är blandfonder som investerar i aktier och räntor, beroende på vilken risk du vill ta.

De är globalt diversifierade och investerar i flera olika sektorer som exempelvis finans, IT, och hälsovård. Nora fördelar sparandet så att riskerna sprids på ett sätt som passar dig och dina önskemål.

Fonderna följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar vilket innebär att förvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsanalys inom följande områden:
✓ Miljöaspekter
✓ Sociala aspekter
✓ Bolagsstyrning

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

"Efter att ha sparat med Nora i över ett år, rekommenderar jag mina vänner och släkt detta smidiga sparande."

Peter, kund som sparar med Nora 

Låt Nora hjälpa dig med sparandet

Kom igång på 10 minuter.

Börjar fondspara med Nora Öppnas i nytt fönster