Nordea Olympiafond

Nordea Olympiafond är en fond för alla som älskar idrott. När du sparar i fonden bidrar du till fortsatta svenska OS-framgångar, samtidigt som du själv kan bli en vinnare.

Fondens betydelse för idrotten

Spara i Olympiafonden och stötta våra svenska OS-hopp.

Du som sparar i Olympiafonden gör skillnad. Sveriges Olympiska Kommittés (SOK:s) verksamhetschef och truppansvariga Peter Reinebo berättar om svenska OS-drömmar och hur spararna i Olympiafonden kan göra skillnad för unga svenska idrottare att nå toppen.

Om Nordea Olympiafond

Nordea Olympiafond är en ideell aktiefond som årligen delar ut 1,5 procent av fondförmögenheten till Sveriges Olympiska Kommitté och deras arbete för idrotten. Fonden placerar i ett koncentrerat urval svenska aktier. Fonden kan också placera upp till 25 procent av fondförmögenheten på de övriga nordiska aktiemarknaderna. Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier i undervärderade företag oberoende av bransch eller sektor.

Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla Investeringar. 

Läs mer och se utvecklingen för Nordea Olympiafond i vår Fondinformationstjänst.

En del av satsningarna till Topp- och talangprogrammet

Nordea och SOK:s samarbete startades 1988 då Olympiafonden lanserades för att bidra till talangers och olympiers satsningar. Olympiafonden har sedan starten genererat närmare 130 miljoner kronor och är en viktig kugge i satsningarna inom Topp- och talangprogrammet.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Läs mer om Olympiafonden

I Fondinformationstjänsten hittar du kurshistorik, priser, information om förvaltare med mera.

Olympiafonden i Fondinformationstjänsten