Fältbesök - en del av vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Därför gör vi fältbesök

Som en del av vår ESG-analys gör vi fältbesök för att få en bättre bild av vilka utmaningar och möjligheter som de företag vi investerar i står inför - och hur de agerar i praktiken.

Under fältbesöken träffar vi representanter från företagen, men vi ser även till att träffa andra intressenter som till exempel journalister eller intresseorganisationer för att få en bättre uppfattning om situationen.