Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Fältbesök - en del av vårt arbete med Ansvarsfulla investeringar

Därför gör vi fältbesök

Som en del av vår analys gör vi fältbesök för att få en bättre bild av vilka utmaningar och möjligheter som de företag vi investerar i står inför - och hur de agerar i praktiken.

Under fältbesöken träffar vi representanter från företagen, men vi ser även till att träffa andra intressenter som till exempel journalister eller intresseorganisationer för att få en bättre uppfattning om situationen. 

Fältbesöken dokumenteras genom film. Här kan du se några av dessa filmer.

"Hoppsan! Vänligen tillåt cookies för att se sådant här innehåll från Nordea"

Polluting to heal

Kemikalieindustrin i Indien är den ledande leverantören till västvärldens läkemedelsindustri. Allt för ofta visar det sig dock att underleverantörerna där inte bryr sig om varken miljö eller affärsetik – vilket leder till grymma konsekvenser. Se filmen från Nordeas fältbesök på plats.

"Hoppsan! Vänligen tillåt cookies för att se sådant här innehåll från Nordea"

Skiffergasens konsekvenser

Utvinning av naturgasen skiffergas är omstridd. Å ena sidan har övergången från kol till naturgas gjort att koldioxidutsläppen i USA har minskat. Å andra sidan har den kraftigt växande utvinningen av skiffergas satt igång en debatt om belastningen på miljön och om konsekvenserna för människors hälsa och säkerhet på de orter där utvinning pågår. Se filmen från Nordeas fältbesök på plats.

"Hoppsan! Vänligen tillåt cookies för att se sådant här innehåll från Nordea"