Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Nordea IndexGo

Sofistikerade investeringar på ett enkelt sätt

Som enskild investerare har man normalt ont om både tid och resurser. Ofta är det omöjligt att bearbeta all ny marknadsinformation på ett systematiskt sätt, göra en korrekt analys och vid behov justera sin investeringsstrategi. Tänk om det fanns en produkt som gjorde allt detta åt dig? Det gör det faktiskt nu och produkten heter Nordea IndexGo.

Sofistikerade investeringar på ett enkelt sätt

Nordea IndexGo erbjuder sofistikerade investeringsstrategier i form av unika index. De värdepapper som ingår i dessa index väljs ut med hjälp av i förväg fastställda regler, vilket innebär att urvalet sker systematiskt. Ombalansering sker kvartalsvis i syfte att säkerställa att inga avsteg görs från strategierna.  För att investera i Nordea IndexGo-indexen köper du andelar i börsnoterade fonder (ETF) som omfattas av EU:s UCITS-direktiv.

Nordea IndexGo kombinerar indexfondens automatiska- och kostnadseffektiva egenskaper med den aktivt förvaltade fondens metodiska värdepappersurval och dynamiska omfördelning.

Nordea SmartBeta Eurozone Equity UCITS ETF (SmartBeta-fonden) emitteras av Nordea Markets ETF, ett SICAV (fransk förkortning av société d'investissement à capital variable) med säte i Luxemburg som omfattas av EU:s UCITS-direktiv. Nordea Markets ETF är en paraplyfond som kan ha flera delfonder, såsom Nordea SmartBeta Eurozone Equity UCITS ETF.

Så här handlar du med andelar i börsnoterade fonder

Nordea IndexGo-fonderna är noterade på Nasdaq Stockholm och du kan till exempel köpa och sälja andelar via Nordea Investor.

IndexGo strategier

Smart Beta

Smart Beta

SmartBeta är en så kallad faktorbaserad aktiestrategi som historiskt har visat sig vara framgångsrik. Nordea IndexGo erbjuder index som följer denna typ av sofistikerad investeringsstrategi, som är fullt exponerad mot aktiemarknaden.

De flesta aktieindex består av bolag med störst börsvärde eller högst börsomsättning. Men aktieindex kan även konstrueras på andra sätt. De index som SmartBeta följer består av aktier från en specifik marknad med hög direktavkastning, lågt beta jämfört med marknaden och starkt momentum. Indexet består av de högst rankade aktierna sett till dessa faktorer.

Hur konstrueras indexet?

1.       Urvalsunderlag1_universe_of_stocks.png
 • Vi utgår från ett urvalsuniverset, dvs de aktier som ingår i ett visst index
 • Dessa aktier ESG-granskas för att exkludera företag som inte uppfyller fondens krav avseende internationella normer för miljö, socialt ansvar och affärsetik
2.       Faktoranalys och ranking2_analysis.png
 • Tre faktorer används för att ranka aktierna i indexet:

  • Momentum– aktier som har haft en bättre utveckling än andra aktier på samma marknad
  • Utdelning– aktier som betalar relativt högre utdelning
  • Beta– aktier med lågt Beta. Beta är ett mått på en akties systematiska risk jämfört med aktiemarknaden som helhet.
 • Aktierna rankas utifrån viktade faktorvärden och i förväg fastställda regler[1]
3.       De högst rankade aktierna inkluderas i indexet3_top-30.png
 • De högst rankade aktierna (olika antal aktier för de olika SmartBeta-strategierna) får ingå i indexet där de alla får samma viktning.
 • Varje kvartal ombalanseras indexet, vilket innebär att steg 1-3 görs om

[1] En detaljerad beskrivning av reglerna finns i indexreglerna: https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NQNDMFEEURONÖppnas i nytt fönster

Nordea IndexGo

Sofistikerade investeringar på ett enkelt sätt.

Köp hos Nordea Öppnas i nytt fönster