Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Nordea IndexGo

Nedan hittar du Nordeas IndexGo-fonder. Om du klickar på namnet hittar du mer information om placeringen.

Styrelsen för Nordea Markets ETF har beslutat att avlista aktieklasserna av underfonden Nordea Smart Beta Eurozone Equity UCITS ETF från Nasdaq Stockholm per den 6 december 2019.

Reservation
Informationen på denna sida är indikativ och fördröjd. Nordea reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. De värden som publiceras i anslutning till utvecklingen på Nordeas strukturerade placeringar samt betalningar kan komma att ändras tills det att de är bekräftade vid placeringens förfall. Inga beslut om köp och/eller försäljning bör därför fattas enbart på grundval av dessa värden.