Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Fasträntebevis

Fasträntebevis ger en regelbunden avkastning i form av fasta ränteutbetalningar. Placeringen har större potential än sparkontot och är kopplad till kreditmarknaden, som ett alternativ till den riskfyllda aktiemarknaden.

En modern ränteplacering – med fast ränta

Aktier erbjuder hög potential till avkastning, samtidigt är det en riskfylld investering. Sparar du istället dina pengar på ett bankkonto är risken betydligt lägre, men även möjligheten till avkastning. Nordeas fasträntebevis möjliggör högre ränta än sparkontot och är ett alternativ till att investera i aktier, där kursrörligheten ofta är stor.

Ett fasträntebevis från Nordea betalar en fast ränta var tredje månad och är kopplad till kreditrisken i ett bolag eller en korg av bolag. Nordea har ett stort utbud av fasträntebevis, med olika förväntad avkastning och risknivå. Fasträntebevis och vanliga företagsobligationer funkar på ungefär samma sätt, men det finns några saker som skiljer dem åt:

  • Fasträntebevisen är inte utgivna av bolaget det är kopplat till utan av Nordea. Du har alltså kreditrisk även på Nordea Bank Abp, filial i Sverige.
  • Fasträntebevisen är börsnoterade vilket gör det enkelt att köpa och sälja dem under normala marknadsförhållanden. Dessutom kan du förvara dem i ISK, IPS samt i kapitalförsäkringar och tjänstepensioner som tillåter värdepapper.
  • Fasträntebevisen handlas i svenska kronor i poster om nominellt 10 000 kronor, vilket gör dem mer lättåtkomliga än vanliga företagsobligationer.

Nordea erbjuder även räntebevis, med rörlig ränta.

Så funkar fasträntebevis

Ett fasträntebevis är en värdepapper som normalt har en löptid på 5 år och som handlas i poster om nominellt 10 000 kronor. Varje fasträntebevis är kopplat till kreditrisken i ett bolag eller de bolag som ingår i ett index. Med kreditrisk menas bland annat risken att ett bolag inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden eller går i konkurs. Dessa händelser brukar benämnas kredithändelser.

Om du köper ett fasträntebevis får du var tredje månad en fast ränta, som bestäms utifrån kreditrisken i respektive bolag vid det tillfälle fasträntebeviset ges ut.

Om det inte sker någon kredithändelse i det underliggande bolaget under löptiden utbetalas 10 000 kr per post på återbetalningsdagen. Om det däremot sker en eller flera kredithändelser utbetalas ett lägre belopp än 10 000 kr. Hur mycket lägre beror bland annat på om det är ett eller flera bolag fasträntebeviset är kopplat till samt fasträntebevisets konstruktion, maximalt kan din förlust uppgå till det investerade beloppet. Förutom kreditrisken i det underliggande bolaget tar du i ett fasträntebevis även kreditrisk på Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Det är därför viktigt att du läser fasträntebevisets slutliga villkor och Grundprospektet innan du köper ett fasträntebevis.

Nedan hittar du broschyren där du kan läsa mer om hur fasträntebevis funkar samt ta del av mer information om de risker och kostnader placeringen innebär.

Broschyr

Fasträntebevis

Innan du köper ett fasträntebevis bör du sätta dig in i hur de fungerar. I vår broschyr nedan hittar du all information du behöver veta om fasträntebevis.

FRB broschyrÖppnas i nytt fönster
Mer om Fasträntebevis
Disclaimer

Handla våra börshandlade placeringar i Nordea Investor

Nordea Investor Öppnas i nytt fönster