Fasträntebevis Ericsson

Fasträntebeviset är kopplat till Ericsson och ger 1,50 procent i kupong per år så länge bolaget inte drabbats av någon kredithändelse.

Fasträntebeviset FRB ERICSSON N är kopplat till Ericsson och ger en kupong på 1,50 procent per år så länge bolaget inte drabbats av någon kredithändelse. Kupongen betalas kvartalsvis.

Fasträntebeviset har en löptid på drygt fem år och om det inte inträffar någon kredithändelse under löptiden får du ut räntan en gång per kvartal under fasträntebevisets löptid.