Bolån med Räntetak

Bolån med Räntetak passar dig som på förhand vill veta hur högt räntan på ditt lån kan stiga, men ändå vill följa med när räntan går ned.

Om Bolån med Räntetak

Bolån med Räntetak är lika flexibelt som ett lån med 3-månadersränta, men har ett förutbestämt tak för hur hög din ränta kan bli. Räntan följer alltid med ner i räntenedgångar, men vid en ränteuppgång tar det alltid stopp vid taket.

Dina fördelar:

  • Du vet maxkostnaden för ditt lån.
  • Din ränta följer med ned om räntan faller under din takränta.
  • Du väljer om ditt räntetak ska gälla i 2 eller 5 år. 
Mer fakta om Räntetak

Ett tilläggsavtal

Räntetak kan tecknas på dina befintliga eller nya bolån

Du kan teckna ett nytt bolån med tilläggsvalet Räntetak eller välja till det för ett befintligt bolån. Lägsta lånebeloppet är 100.000 kronor. Du kan välja en avtalstid för Räntetaket på antingen 2 eller 5 år.

Bolån med Räntetak har Nordeas 3-månadersränta, vilket innebär att räntan justeras var tredje månad. Under de 3 månaderna däremellan är räntan bunden. Du garanteras en maxnivå för din ränta, en takränta, och för det betalar du en premie.

Teckna Räntetak

För att teckna Räntetak på ditt lån besöker du ett Nordeakontor eller ringer Kundservice på 0771-22 44 88, öppen vardagar 9-16. När du ringer behöver du din personliga kod. 

Här hittar du ett kontor nära dig.
Så fungerar ett Räntetak
Kalkyl Bolån med Räntetak
Priser och räntor