Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Amortering – betala tillbaka lån

Amortering innebär att betala tillbaka på lånen. Det är ett långsiktigt sparande och allt eftersom skulden minskar sjunker din räntekostnad och din ekonomi blir mindre känslig för stigande räntor.

Att betala tillbaka

Ett bolån kan ha en återbetalningstid på 5-50 år. Ju kortare återbetalningstid desto högre blir beloppet du betalar tillbaka per månad. Eftersom återbetalningstiden påverkar din ekonomi bestämmer du tillsammans med rådgivaren vilken återbetalningstid som passar din livssituation och framtida planer bäst. 

Amorteringen leder till en lägre skuld och därmed större trygghet om bostadspriserna skulle falla eller om din ekonomiska situation skulle försämras. Det skapar även utrymme för att kunna ta nya lån för till exempel renovering av bostaden.

Amorteringskrav

Amorteringskravet bestämmer hur mycket du ska amortera när du tar ett nytt bolån hos oss. Hur stort amorteringsbeloppet blir bestäms av bolånets storlek i förhållande till fastighetens värde samt hushållets inkomst.

  • Bolån över 70 procent av bostadens värde ska du amortera med 2 procent av den totala skulden per år.
  • Bolån mellan 50-70 procent av bostadens värde ska du amortera med 1 procent av den totala skulden per år.
  • Bolån under 50 procents belåning av bostadens värde behöver inte alltid amorteras.

I de fall du lånar mer än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst (totala inkomst före skatt) ska du amortera ytterligare 1 procentenhet på hela bolånet. Då inkluderas även bolån under 50 procents belåning av bostadens värde.

Om du skulle utöka ditt bolån för att till exempel renovera kan du istället välja alternativregeln, som innebär att det nya bolånet amorteras med 10 procent per år.

Hur kan jag amortera? 

Trappstegs- eller rak amortering

  • Trappstegsamortering = Återbetalningsbeloppet ökar successivt under lånets löptid. Traditionellt var femte år.
  • Rak amortering = Samma återbetalningsbelopp betalas tillbaka varje månad.

Räntekostnad tillkommer alltid oavsett amorteringsmodell.

Extraamortering (extra avbetalning)  

Om du vill kan du göra en så kallad extraamortering för att minska skulden på ditt lån.

  • Har du ett bolån med cirka 3 månaders bunden ränta* (vårt rörliga räntealternativ) kan du extraamortera när som helst under lånets löptid och helt utan extra kostnad.
  • Har du ett bolån med bunden ränta eller Räntetak kan du också extraamortera på lånet. Om du gör extraamorteringen i samband med att räntebindningstiden på lånet löper ut är det kostnadsfritt. Väljer du att extraamortera vid någon annan tidpunkt under lånets löptid kan du behöva betala så kallad ränteskillnadsersättning.

* Alla räntebindningstider som Nordea Hypotek erbjuder är cirkatider. Räntebindningstidens slutliga längd styrs av längden på Nordea Hypoteks upplåning. En 3 månaders bunden ränta innebär att räntan ändras ungefär var tredje månad.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea