Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Skadad i utlandet

Genom att göra ICE till en standard runt om i världen underlättar det för ambulans- och sjukvårdspersonal att lätt få tag i anhöriga var den skadade än befinner sig.

När olyckan är framme är det bra om ambulans- eller sjukvårdspersonal på ett smidigt sätt kan komma i kontakt med anhöriga. Att snabbt och enkelt få kontakt med en anhörig innebär inte bara en trygghet för den skadade, utan även att skador kan minimeras då den skadades sjukdomshistorik kan bli känd före behandling sätts in.

Lägg in ICE som kontakt i din mobiltelefon

Idag då nästan alla har en mobiltelefon rekommenderar vi dig att lägga in anhörigs kontaktuppgifter under ICE (In Case of Emergency = vid akut sjukdom eller olycksfall) i mobilens telefonbok. Lägg till utlandsprefix + 46 för Sverige, följt av riktnummer, utan den inledande nollan, och telefonnummer. Vill du lägga in flera kontaktpersoner kan du numrera varje ICE-nummer: ICE1, ICE2, ICE3 och så vidare. Kom ihåg att informera den eller dem som du uppger som ICE-kontakt.

Genom att lägga in en eller ett par kontaktpersoner under ICE på mobilen kan du alltså öka din trygghet betydligt.