Pensionssystemet

Pensionssymbol Liten
Din pension består av flera olika delar. Här ser du vilka delar som finns och kan läsa lite om dem.

Från staten  

Den allmänna pensionen från staten består av två delar; inkomst- och premiepension. Hur stor pensionen blir beror på hur många år du har arbetat och hur mycket du har tjänat. Du kan inte påverka hur inkomstpensionen placeras. Däremot placerar du premiepensionen själv i fonder.

Från jobbet

De allra flesta får pension från jobbet. Och du kan helt eller delvis bestämma hur du vill placera den. Om du inte får pension från jobbet är det viktigt att du har ett eget pensionssparande.

Läs mer om Tjänste- och Avtalspension hos Nordea. 

Om du är företagare har du inte alltid samma försäkringsskydd som en anställd. Med Nordeas Företagarskydd tryggar du framtiden för dig och din familj. I paketet ingår Pensionssparande i fonder och liv- och sjukförsäkring. 

Läs mer om Företagarskyddet.

Eget sparande

Din pension från staten och jobbet blir bara 50-75 procent av din lön. För att få en bra pension behöver du ett eget sparande.


Läs mer om Eget pensionssparande hos Nordea. 

Läs mer om pensionssystemet på PensionsmyndighetenÖppnas i nytt fönster

Om pension

Women looking at documents sunny day  

Pensionstips

Bra tips till dig som vill pensionsspara. Här finns tips för olika tider i livet.

Bild som visar det svenska pensionssystemets struktur  

Pensionssystemet

Så här fungerar pensionssystemet i Sverige.