Så mycket ökar din pension om du höjer ditt sparande

Diagrammet visar en schablonberäknad Ålderspension där utbetalningen sker vid 65 års ålder med en utbetalningstid på 10 år. Antagen avkastning på sparandet är enligt prognosstandard. För Ålderspension med återbetalningsskydd blir utbetalat belopp något lägre, och för Ålderpension utan återbetalningsskydd något högre. Siffrorna är avrundade till närmaste hundratal.

Om pension

Women looking at documents sunny day  

Pensionstips

Bra tips till dig som vill pensionsspara. Här finns tips för olika tider i livet.

Bild som visar det svenska pensionssystemets struktur  

Pensionssystemet

Så här fungerar pensionssystemet i Sverige.