Frågor och svar om årsbeskedet 2015 - Pension

Varför ser jag inte inbetalningen som jag gjorde precis innan årsskiftet i mitt årsbesked?
Svar:

Detta kan bero på att inbetalningen inte hann bokföras på din försäkring eller IPS innan årsskiftet. Den så kallade kontantprincipen gör att du ändå kan göra avdrag för inbetalningen i deklarationen för 2016 om du har ett kvittounderlag. Ändra i så fall belopp i deklarationen och lägg till den saknade inbetalningen. Tänk dock på att inbetalningen kommer synas i kontrolluppgiften för nästkommande år (2017) och att du då får göra motsvarande minskning i deklarationen. Är du osäker på om din inbetalning kommit in kan du kontrollera detta via Internetbanken.

Vad är avkastningsskatt och hur beräknas den?
Svar:

Avkastningsskatt är en skatt som tas ut på schablonmässigt bestämd avkastning i sparförsäkring, dvs pensionsförsäkring (inkl IPS) och kapitalförsäkring (inkl Depåförsäkring). Den schablonmässiga avkastningen avviker normalt från den verkliga avkastningen.

I pensionsförsäkring antas den schablonmässiga avkastningen vara föregående års genomsnittliga statslåneränta och beräknas på försäkringsvärdet vid årsskiftet. Skattesatsen på den schablonmässiga avkastningen är 15%.

I kapitalförsäkring antas den schablonmässiga avkastningen vara statslåneräntan den 30/11 året före beskattningsåret + 0,75%. Den schablonmässiga avkastningen i kapitalförsäkring blir alltid minst 1,25%. Den schablonmässiga avkastningen beräknas på försäkringsvärdet vid årets början + erlagda premier första halvåret + hälften av erlagda premier andra halvåret. Skattesatsen på den schablonmässiga avkastningen är 30%.

Räkneexempel för 2017: Om du har 100 000 kronor vid årets ingång och inte gör några premieinsättningar kommer du betala 31,25 kr/månad (100 000 x avkastningskatten 0,375 % = 375 kr/år).

Vad är förfoganderätt?
Svar:

Om du har en Kapitalförsäkring så har du en uppgift i ditt årsbesked om förmånstagaren har förfoganderätt eller ej. Om förmånstagaren har förfoganderätt så innebär det att han eller hon kan göra ändringar i försäkringsavtalet om du har avlidit.

Fondbyten kan förmånstagaren alltid göra (om du avlidit), oavsett om förmånstagaren har förfoganderätt eller ej.

Jag har en Kapitalpension och på mitt årsbesked står det att jag inte har någon förmånstagare. Jag är dock säker på att vi kom överens om att pengarna skulle gå till (valfri person) om jag avlider. Vad är det som gäller?
Svar:

Till en Kapitalpension kan endast make/maka/sambo samt barn vara förmånstagare. Om du vill ha ett annat förmånstagarförordnande så tecknades det förmodligen en förmånstagarförsäkring på samma belopp som värdet i din Kapitalpension. Årsbesked om din förmånstagarförsäkring finns i samma försändelse som årsbeskedet för själva Kapitalpensionen.

När får jag mitt årsbesked för Pension?
Svar:

Från och med 2017 kommer dina årsbesked för pension- och kapitalförsäkringar att visas i Internetbanken. 

Ditt årsbesked för pension kommer att göras tillgängligt i slutet på januari, från vecka 4 och framåt inne i Internetbanken. För att se dina årsbesked för pension:

1. Logga in i Internetbanken

2. Klicka på fliken ”Spara och placera”

3. Klicka på underfliken ”Pension och kapitalförsäkring"

Jag fick ett kuvert för varje försäkring. Tänker ni inte på miljön?
Svar:

Dessvärre har vi i dagsläget inte teknisk möjlighet att lägga mer än ett årsbesked i samma kuvert. Målsättningen är dock att göra det och att du även ska kunna få ditt årsbesked i Internetbanken istället för i brevlådan.

Vad innebär det att avdragsrätten försvinner?
Svar:

2016 slopades avdragsrätten helt på privat pensionssparande. Under 2015 sänktes avdragsrätten från 12 000 kronor per år till 1 800 kronor. För att du ska undvika att bli dubbelbeskattad och samtidigt ha möjlighet att få en bra pension är det viktigt att du ändrar ditt sparande. 

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet kan du innan årsskiftet göra avdrag med 1 800 kronor + 35 procent av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp (motsvarar 445 000 kronor för 2015). Sen årsskiftet 2015/16 har du möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 448 000 kronor för 2017. 

Läs mer om hur du startar nytt sparande och avslutar ditt gamla under nordea.se/pensionÖppnas i nytt fönster.