Hur får jag ett bra pensionssparande?

I fokus Flera alternativ för pensionssparande I fokus

Nordea Stabil Pension

För dig som vill att våra experter ska ta hand om ditt pensionssparande.

Ditt sparande anpassas efter din ålder, ju närmare pensionen desto säkrare placerar vi dina pengar.

Nordea Framtidskapital

För dig som vill skräddarsy ditt pensionssparande.

Välj själv dina placeringar utifrån vårt breda utbud av fonder, aktier och andra värdepapper.

Har du startat ett nytt sparande till pension?

Slopad avdragsrätt på privat pensionssparande

Du som har avslutat ditt privata pensionssparande, har väl även startat ett nytt sparande till pensionen?

Flera alternativ för pensionssparande

Investeringssparkonto, ISK

I en ISK, har du möjlighet att placera i en rad sparformer.

I en ISK kan du kombinera ditt sparande i fonder och enskilda värdepapper hur du vill.

* Notera att om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet har du fortfarande möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 455.000 kronor för 2018.

Om pension

Women looking at documents sunny day  

Pensionstips

Bra tips till dig som vill pensionsspara. Här finns tips för olika tider i livet.

Bild som visar det svenska pensionssystemets struktur  

Pensionssystemet

Så här fungerar pensionssystemet i Sverige.