Värdeutveckling för KAP-KL med traditionell förvaltning