Om du köper hus

A young couple behind PC - Step 2 - FULLNär du köper en fastighet är det ditt ansvar att undersöka boendet noga. Säljaren ansvarar inte för fel som du kunnat upptäcka själv vid undersökningen och inte heller för fel som är förväntade med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. 


Några punkter att undersöka extra noga:

 • Utrymmen i grund, källare och övriga ytor som inte är vanlig bostadsyta
 • Fukt på golv och väggar i källarutrymmen
 • Mögellukt
 • Sprickor i fasaden och/eller husets grund
 • Yttertaket
 • Brunnar - vattenmängd och vattenkvalitet
 • Rötskador
 • Skorsten och murstock
 • El- och vattenledningar
 • Värmeanläggning
 • Isolering
 • Övriga byggnader som hör till fastigheten

 

Dolda fel 

Dolda fel är väsentliga fel och brister som inte kunnat upptäckas av vare sig köparen, säljaren eller besiktningsmannen. Felet ska inte vara förväntat med hänsyn till fastighetens pris, ålder och skick.

Den som säljer en fastighet är ansvarig för brister i byggnadens konstruktion eller utförande. Normalt är säljaren ansvarig för dolda fel i 10 års tid efter försäljningen. Om du och säljaren inte kommer överens om ersättning vid dolda fel kan ni behöva pröva ert fall i domstol. Om du har anlitat en professionell besiktningsman har du ofta lättare att hävda att du har uppfyllt din undersökningsplikt än om du har gjort en egen undersökning av bostaden.

Om säljaren blir skyldig att ersätta dig ska han eller hon inte betala för att förbättra standarden av boendet. Det är inte meningen att du ska få en bättre fastighet än vad som gällde vid köpet. 


Servitut

Om du köper hus eller en tomt behöver du kontrollera om det finns servitut. Servitut kan ibland betyda att du har rättigheter i förhållande till en annan fastighet och ibland att du har skyldigheter eller begränsningar.

Ett exempel kan vara att du har rätt att köra över en grannes tomt med bilen, eller att grannen får köra över din tomt. Om din granne har rätt att använda en del av din tomt betyder det att du inte kan göra vad du vill med den delen. Du kan exempelvis inte bygga en friggebod på den väg som grannen har rätt köra igenom med sin bil på. Information om vad som gäller för den fastighet du tittar på kan du få från Lantmäteriet.


Tomträtt

Tomträtt innebär att någon annan, ofta kommunen, äger själva tomten som huset står på. För att du ska få använda tomten betalar du en avgift, en så kallad tomträttsavgäld. Om ditt nya boende står på en tomträtt är det viktigt att se över avtal och friköpspris. Om avtalet snart går ut finns det risk att priset för utnyttja tomten kan höjas kraftigt när ett nytt avtal börjar gälla. Prata med mäklaren om vad som gäller.  

Gå vidare till: