Om du köper hus

A young couple behind PC - Step 2 - FULLNär du köper en fastighet är det ditt ansvar att undersöka boendet noga. Säljaren ansvarar inte för fel som du kunnat upptäcka själv vid undersökningen och inte heller för fel som är förväntade med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. 

Några punkter att undersöka extra noga:

 • Utrymmen i grund, källare och övriga ytor som inte är vanlig bostadsyta
 • Fukt på golv och väggar i källarutrymmen
 • Mögellukt
 • Sprickor i fasaden och/eller husets grund
 • Yttertaket
 • Brunnar - vattenmängd och vattenkvalitet
 • Rötskador
 • Skorsten och murstock
 • El- och vattenledningar
 • Värmeanläggning
 • Isolering
 • Övriga byggnader som hör till fastigheten

Dolda fel 

Den som säljer en fastighet är ansvarig för brister i byggnadens konstruktion eller utförande. Normalt är säljaren ansvarig för dolda fel i 10 års tid efter försäljningen. 

Om säljaren blir skyldig att ersätta dig ska han eller hon inte betala för att förbättra standarden av boendet. Det är inte meningen att du ska få en bättre fastighet än vad som gällde vid köpet.

Servitut

Om du köper hus eller en tomt behöver du kontrollera om det finns servitut. Servitut kan ibland betyda att du har rättigheter och ibland att du har skyldigheter eller begränsningar. Information om vad som gäller för den fastighet du tittar på kan du få från Lantmäteriet.

Tomträtt

Tomträtt innebär att någon annan, ofta kommunen, äger själva tomten som huset står på. För att du ska få använda tomten betalar du en avgift, en så kallad tomträttsavgäld.

Om ditt nya boende står på en tomträtt är det viktigt att se över avtal och friköpspris. Om avtalet snart går ut finns det risk att priset för utnyttja tomten kan höjas kraftigt när ett nytt avtal börjar gälla. Prata med mäklaren om vad som gäller.  

Redo att köpa bostad eller har du fler frågor?

Gör bokalkyl eller ansök om lånelöfte

Börja med att reda på hur mycket du kan köpa för och ansök sedan om lånelöfte:

Prata med oss

Att köpa bostad är en stor affär och det finns en hel del att tänka på. Prata med oss så hjälper vi dig med ditt bostadsköp.

Gå vidare till:

Hjälp oss att förbättra innehållet på den här sidan

Är informationen på den här sidan värdefull för dig?