Så fungerar räntan

A couple browsing the internet - Step 4 - FULLAtt låna pengar kostar pengar och det är räntan som är priset på ditt bolån. Räntan är en procentsats så ju mer du lånat desto mer får du betala. Om räntan ändras påverkas din kostnad för lånet. Om du väljer att ha rörlig ränta är det viktigt att du har råd med en räntehöjning. Är du osäker kan det vara bättre med en bunden ränta eller ett Räntetak.

Effektiv ränta den verkliga räntekostnaden för lånet

För att du enkelt ska kunna jämföra vad ett lån kommer att kosta dig hos olika banker måste vi banker också visa den effektiva räntan. Den effektiva räntan kan enkelt förklaras som det faktiska priset du betalar för ett lån, alltså räntan som ska betalas plus de olika avgifter som banken tar ut för lånet. Den effektiva räntan ska alltid anges som årsränta i procent.

Om räntan ändras

Om räntan höjs ökar priset på ditt bolån och ju mer lån du har desto större skillnad blir det på summan du ska betala. Och tvärtom om räntan sänks. En ändring av räntan kan göra stor skillnad. I bokalkylen kan du testa och se hur kostnaden ändras när räntan ändras. 

Hur sätts räntan?

När du lånar pengar av oss lånar vi upp pengar från olika ställen. Vi, och andra banker, kan låna från både företag, staten och privatpersoner. Den ränta du betalar för bolånen beror på hur mycket ränta vi får betala för att låna pengar och kostnaderna för detta. Att låna ut pengar är ett sätt för banker att tjäna pengar och det måste också bli en vinst. Mellanskillnaden mellan våra kostnader för att låna pengar och det du betalar för ditt bolån ska dels ge vinster för våra aktieägare och dels vara med och täcka kostnaderna för verksamheten, personalen med mera. 

Räntan är olika om du väljer olika långa bundna räntor eller rörlig ränta. Oftast är de bundna räntorna högre än den rörliga, men inte alltid. 

Rabatt på räntan

Du kan ha möjlighet att få rabatt på räntan. En ränterabatt för lån med tre månaders bunden ränta gäller i ett års tid hos oss. För lån med längre bindningstid gäller rabatten tills bindningstiden går ut.

Räkna med allt hos banken

Om du får erbjudanden om räntor på bolån från olika banker kan det vara en bra idé att räkna ut vad rabatten innebär i kronor. Titta sedan på andra priser hos banken och räkna ut ditt totalpris. Vad kostar exempelvis ditt kort och din internetbank? Får du några andra fördelar och rabatter? Ingår några försäkringar? Finns det någon som kan hjälpa dig om du har frågor om din ekonomi? Titta på helhetsbilden innan du bestämmer vilken bank du vill vara kund hos.

Redo att köpa bostad eller har du fler frågor?

Gör bokalkyl eller ansök om lånelöfte

Börja med att reda på hur mycket du kan köpa för och ansök sedan om lånelöfte:

Prata med oss

Att köpa bostad är en stor affär och det finns en hel del att tänka på. Prata med oss så hjälper vi dig med ditt bostadsköp.

Gå vidare till: