Ditt bolån läggs upp

A couple browsing the internet - Step 4 - FULLInnan ditt bolån betalas ut behöver vi veta hur du vill att ditt låneupplägg ska se ut. Du behöver bestämma om du vill ha ett lån eller om du vill dela upp lånet i flera delar. Du behöver också besluta vilken typ av ränta du vill ha, bunden, rörlig eller Räntetak. Vi hjälper dig att hitta ett låneupplägg som passar dig.

Välj räntealternativ

Många väljer att dela upp sitt bolån i flera delar. Fördelen med det är att du kan välja olika typer av räntebindningar för de olika delarna vilket ger dig en större flexibilitet. Du kan välja rörlig ränta, bunden ränta eller räntetak. 

Räntealternativ 490x323

Rörlig ränta

Den rörligaste räntan du kan välja i dagsläget är 3 månaders bunden ränta. Den kan ändras var tredje månad. När räntan stiger ökar din lånekostnad, och när den faller minskar kostnaden. Har du valt 3 månaders bunden ränta kan du när som helst kontakta oss för att byta till en längre bunden ränta eller till räntetak. Har du små marginaler i din ekonomi bör du fundera över hur högre räntekostnader skulle påverka din ekonomiska situation.

Bunden ränta

När du väljer bunden ränta har du samma lånekostnad varje månad, under den tid räntan är bunden, oavsett hur marknadsräntorna utvecklas. Vi erbjuder bundna räntebindningstider på 1, 2, 3, 4, 5 och 8 år. Om du vill extraamortera ditt bundna lån gör du det kostnadsfritt på villkorsändringsdagen. Vill du göra det under räntebindningstiden kan du få betala en så kallad ränteskillnadsersättning.

Räntetak

När du väljer räntetak har du den rörliga räntans fördelar, samtidigt som du har den bundna räntans trygghet. Det innebär att din lånekostnad minskar när räntan faller, samtidigt som det finns ett tak för hur hög kostnaden kan bli när räntan stiger. För denna garanti, som kan liknas vid en försäkring, betalar du en liten avgift varje månad som inkluderas i räntekostnaden. Räntan är kopplad till vår 3-månadersränta, vilket innebär att den kan ändras var tredje månad. Bolån med räntetak finns med 2- eller 5 års bindningstid.

Avgiften för räntetaket är inkluderad i räntekostnaden. Du betalar samma belopp under hela bindningstiden. Om du förtidsinlöser ditt bolån med räntetak får du betala den återstående obetalda avgiften för den kvarvarande bindningstiden.

Olika räntebindningstyper ger olika risk

Risken du tar med räntan på ditt lån är risken för att räntan ändras och påverkar dina kostnader. Om räntan sänks och dina kostnader sjunker är det såklart trevligt, men om räntan höjs och det blir dyrare är det mindre roligt.

Fundera över hur mycket utrymme du har i din ekonomi för att klara en höjning. Det kan också vara bra att fundera på om bolånen kommer vara något som stressar dig och gör dig orolig. Beroende på din ekonomi och vad du känner dig trygg med kan olika kombinationer passa bra.

Prata gärna med oss så hjälper vi till. 

Du kan välja rörlig ränta, bunden ränta eller räntetak. Det går också utmärkt att kombinera dem med varandra. Här visar vi några kombinationer med olika risknivåer.

Våra 3 bolån - låg risk 164x96Låg risk - känd maximal månadskostnad

En kombination av bunden ränta och räntetak gör att du vet din maximala lånekostnad samtidigt som räntetakets rörliga ränta ger dig möjlighet till lägre lånekostnad.Våra 3 bolån - medelrisk 164x96Medelrisk - stabil månadskostnad

Genom att kombinera alla tre alternativ får du en stabil lånekostnad med möjlighet att dra nytta av fallande räntor. Skulle räntan stiga blir din lånekostnad högre.Våra 3 bolån - hög risk 164x96Hög risk - osäker månadskostnad

Att ha hela ditt lån med rörlig ränta innebär högre risk. Det här alternativet passar dig som vill dra maximal nytta av fallande räntor och samtidigt har råd med en stigande lånekostnad. 

Det här alternativet passar dig som till fullo vill dra nytta av fallande räntor och samtidigt har råd med en stigande lånekostnad.

Redo att köpa bostad eller har du fler frågor?

Gör bokalkyl eller ansök om lånelöfte

Börja med att reda på hur mycket du kan köpa för och ansök sedan om lånelöfte:

Prata med oss

Att köpa bostad är en stor affär och det finns en hel del att tänka på. Prata med oss så hjälper vi dig med ditt bostadsköp.

Gå vidare till: