Försäkringar för ditt boende och dig själv

A Couple who gaze upon a house - Step5 - FULLOavsett om du hyr eller äger ditt boende är försäkringar ett bra sätt få extra trygghet i vardagen. Ett inbrott eller att få sitt hem skadat eller förstört av skadegörelse eller olycka är aldrig roligt. Det kan innebära både ekonomiska och känslomässiga utmaningar plus att du kanske måste bo någon annanstans till dess att ditt hem är återställt. Det kan bli en dyr historia, men har du ett bra försäkringsskydd kan du få hjälp med kostnaderna. 

Du behöver en hemförsäkring oavsett hur du bor

Du behöver ha en hemförsäkring oavsett om du hyr eller äger och oavsett om du bor i hus eller lägenhet. Hemförsäkringar har dessutom ofta en hel del skydd som gäller utanför hemmet också, som när du är ute och reser. Om du bor inneboende hos någon ska du alltid kontrollera att den personen har en hemförsäkring och att den gäller även för dig. 

Du som bor i bostadsrätt behöver en bostadsrättsförsäkring

Om du bor i en bostadsrätt måste du också ha en bostadsrättsförsäkring. Du som har en bostadsrätt är delansvarig för byggnaden som lägenheten finns i. En bostadsrättsförsäkring är en försäkring för den delen. De flesta bostadsrättsföreningar och banker kräver att du tecknar en bostadsrättsförsäkring. I en del bostadsrättsföreningar ingår bostadrättsförsäkringen i föreningens fastighetsförsäkring, kontrollera det med din bostadsrättsförening. Om det inte ingår måste du själv teckna en sådan försäkring. Många försäkringsbolag erbjuder bostadsrättsförsäkring som ett tillägg till den vanliga hemförsäkringen. 

Lånebetalningsskydd – om du blir sjuk eller arbetslös

När du tar ett bolån är du ansvarig för att betala räntan och att betala tillbaka på lånet. Om du skulle bli sjuk eller råkar ut för en olycka och inte kan arbeta eller om du blir arbetslös kan det bli svårt att klara av lånebetalningarna.

Om du har ett lånebetalningsskydd får du hjälp med lånebetalningarna under en tid om du råkar ut för detta. Många lånebetalningsskydd gäller i ett visst antal månader och/eller ett visst antal betalningar och upp till ett bestämt belopp per lån och månad. Ett lånebetalningsskydd gäller för ett lån så om du har delat upp ditt bolån i flera delar behöver du ha ett skydd för varje del om du vill försäkra hela ditt totala lån. Du kan självklart också välja att bara försäkra några av dina lån.

Kolla upp om du behöver en livförsäkring

En livförsäkring kan göra stor skillnad om det allra värsta händer och du avlider. Försäkringen gör visserligen ingen skillnad för dig personligen, men kan vara en stor hjälp för de som blir kvar. Om du har en partner och/eller barn som du lever med kan pengarna från försäkringen hjälpa dem att klara ekonomin trots att din inkomst försvinner. Den som får pengarna kan själv välja om de ska användas till att betala av bolånen eller till något helt annat. 

Gå vidare till: