Bolån med Räntetak

Bolån med Räntetak passar dig som på förhand vill veta hur högt räntan på ditt lån kan stiga, men ändå vill följa med när räntan går ned.

Om Bolån med Räntetak Mer fakta Kalkyl Bolån med Räntetak Priser och räntor Om Bolån med Räntetak

Om Bolån med Räntetak

Bolån med Räntetak är lika flexibelt som ett lån med 3-månadersränta, men har ett förutbestämt tak för hur hög din ränta kan bli. Räntan följer alltid med ner i räntenedgångar, men vid en ränteuppgång tar det alltid stopp vid taket.

Dina fördelar:

  • Du vet maxkostnaden för ditt lån.
  • Din ränta följer med ned om räntan faller under din takränta.
  • Du väljer om ditt räntetak ska gälla i 2 eller 5 år. 
Mer fakta

Teckna Räntetak för nya eller dina befintliga lån

Du kan teckna ett nytt bolån med tilläggsvalet Räntetak eller välja till det för ett befintligt bolån. Lägsta lånebeloppet är 100.000 kronor. Du kan välja en avtalstid för Räntetaket på antingen 2 eller 5 år.

Bolån med Räntetak har Nordeas 3-månadersränta, vilket innebär att räntan justeras var tredje månad. Under de 3 månaderna däremellan är räntan bunden. Du garanteras en maxnivå för din ränta, en takränta, och för det betalar du en premie.

Teckna Räntetak

För att teckna Räntetak på ditt lån besöker du ett Nordeakontor eller ringer Telefonbanken på 0771-22 44 88, öppen vardagar 9-16. När du ringer behöver du din personliga kod. 

Här hittar du ett kontor nära dig.

Hur fungerar det?

När du tecknar Bolån med Räntetak bestämmer du dig för en avtalstid på antingen 2 eller 5 år. Räntetaket fungerar som en försäkring mot en hög ränta, utan att du behöver binda räntan. Skulle räntan stiga över taknivån stannar räntan på ditt lån vid nivån för taket.

Fördelen med detta är att du får en maxränta som begränsar hur mycket räntan på ditt lån kan stiga under avtalstiden, men får vara med på en nedgång om räntan faller.Räntetak

  • Kunden betalar rörlig 3-månadersränta upp till den avtalade räntetaksnivån.
  • Om 3-månadersräntan är högre på räntejusteringsdagen gäller lånets takränta under kommande 3-månadersperiod.
  • För denna ”försäkring” betalar kunden en premie som fördelas jämt på de räntejusteringsdagar som inträffar under avtalstiden.
Kalkyl Bolån med Räntetak

Räkna på Bolån med Räntetak

Se exempel på vad ditt bolån skulle kosta med Räntetak jämfört med andra bindningstider.

Priser och räntor

Priser och räntor

Premie

För bolån med tillvalet Räntetak betalar du en premie, som inkluderas i räntekostnaden. Den betalas med samma belopp på alla förfallodagar under hela avtalstiden. Du betalar premien även om räntan når taknivån. Premien är olika för de olika avtalstiderna, men ändras inte under avtalstiden. Skulle det bli aktuellt med förtidsinlösen av ditt lån är du skyldig att betala den återstående, obetalda premien för resterande avtalstid.

Räntekostnad för Bolån med Räntetak

Ett bolån med Räntetak löper alltid med en 3 månaders ränta. Räntesatsen inkluderar premiekostnaden. 

Du hittar aktuella räntesatser på sidan Aktuella räntor.

Vill du se exempel på vad ditt bolån skulle kosta med Räntetak jämfört med andra bindningstider, se vår lånekalkyl.

Kreditprövning

Innan kredit beviljas är banken skyldig att göra en kreditprövning. Kreditprövningen innebär att banken gör en bedömning av återbetalningsförmågan.

Räkneexempel Bolån med Räntetak i 5 år  
Det här räkneexemplet visar den effektiva räntan för ett bolån. Den effektiva räntan är den totala årskostnaden för ditt bolån inklusive amortering, ränta, premie och andra eventuella avgifter. För ett lån på 1 000 000 kronor är den effektiva räntan per 2018-01-16 2,37 %.

Beräkningen är gjord utifrån konsumentverkets riktlinjer och baseras på en 3 månaders bunden ränta (inklusive premie) på 2,34 % med lånets löptid på 50 år med rak amortering samt e-låneavi. Det totala beloppet som ska återbetalas är 1.585.975 kronor och den första avbetalningen är 3.617 kronor.