Information om behandling av personuppgifter

Läs mer om hur Nordea behandlar dina personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök på hemsidan, används de av banken och ibland även av andra företag inom Nordeakoncernen, för förberedelse och administration av produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du ansöker om produkter, tjänster eller om att bli privat- eller företagskund i Nordeas Internet- och telefontjänster. 

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som banken har. Det kan exempelvis vara för att uppnå god kundkännedom, för att avgöra i vilket land du är skattskyldig i eller för att utföra kontroller mot sanktionslistor utfärdade av bland annat EU.

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifterna utgör underlag för riskhantering också med syfte att skydda ditt engagemang mot bedrägliga aktiviteter. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. 

Vid bankärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter genom inspelning av telefonsamtal för att du som kund och banken i efterhand ska kunna följa upp vad vi kommit överens om.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet. 

Personuppgiftsansvarig

Nordea Bank AB är personuppgiftsansvarig. Ifall något annat företag i Nordeakoncernen, som till exempel Nordea Liv & Pension, Nordea Fonder eller Nordea Finans, är personuppgiftsansvarig framgår det där du fyller i dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av företagen i Nordeakoncernen kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Nordea Bank AB,
Personuppgiftsfunktionen, M65   
105 71 Stockholm

Registrering av IP-adresser

Vid besök på Nordea.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens. 

Principer om personuppgiftshantering för Nordeas webbplats och Internetbanken för privatkunder

Allmänt

Nordea samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nättrafik och händelser på Nordeas webbplats. Med nättrafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare, förutom Nordeas internetbankskunder. Nordea kan vid behov också inhämta sådana uppgifter av en tredje part. Särskilda integritetsvillkor kan tillämpas på vissa tjänster som används via Nordeas webbplats. 

Dessa uppgifter samlas in

Nordea samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Nordeas webbplats: 

  • IP-adress 
  • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etcetera) 
  • Operativsystem (Windows etcetera) 
  • Inloggningssätt 
  • Besökta sidor

Ändamål

Nordea lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. Nordea använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

Nordea använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov. Uppgifterna används för att utveckla servicen och tjänsterna i anslutning till kreditinstitutsverksamheten.

Handläggare av uppgifterna

Nordea övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Nordea kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar Nordea amerikanska Webtrends för hantering av uppgifterna. Webtrends är ett av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

Nordea kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan med aktörer i finanssektorn.

Nordea tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som Nordea definierat.

Nordea kan använda uppgifter som kunder uppgett i Internetbanken för privatkunder för specifika syften, till exempel analys och marknadsföring.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster. 

Fullständig information om hur vi använder cookies och hur du kan stänga av demÖppnas i nytt fönster.

Samtycke 

I samband med att du blir kund i Nordea via nordea.se samtycker du till att Nordea analyserar dina transaktioner och fakturabetalningar på ditt Personkonto i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om produkter och tjänster som Nordea tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Nordea kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling. 

Om du vill återkalla samtycket kontaktar du banken antingen via telefon 0771 22 44 88, via Kundpost i Internetbanken eller skriftligen till Nordea Bank AB, Personuppgiftsfunktionen, M65, 105 71 Stockholm. 

Ytterligare information 

Vänligen ta kontakt om du har frågor om denna artikel eller Nordeas användning av webbstatistik. 

Direktreklam

Vill du inte ha direktreklam från Nordea? Avsäg dig här.