Nordea@novemberlights 2015

November Lights Festival 

Tävlingen är avslutad

Tack för i år!

Se vinnarna
Tävlingsvillkor Vinnare Tävlingsvillkor

Tävlingsvillkor

Tävlingen pågår mellan den 19 oktober och den 4 november 2015.

Ditt tävlingsdeltagande bekräftas via ett sms som skickas till det mobilnummer som angivit i det digitala formuläret.

Totalt 15 vinnare utses. Varje vinnare får 2 st standardbiljetter till November Lights som går av stapeln på Tele2 Arena i Stockholm den 7 november 2015. Totalt värde 1390 SEK. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. Vinst kan ej inbytas mot kontanter.

Juryn består av representanter utsedda av Nordea Bank och deras beslut kan ej överklagas. Vinst utgår till de personer som enligt juryn författat de bästa motiveringarna. Tävlingen är ej öppen för anställda inom Nordea Bank.

Samtliga vinnare kommer att kontaktas på ovan angivet mobilnummer senast den 5 november 2015.

Information om behandling av personuppgifter

Tävlingsdeltagarnas för- och efternamn kommer att publiceras på nordea.se/lights samt på Nordeas Facebooksida. Genom att delta i tävlingen godkänner du detta. Personuppgifter som du lämnar i tävlingen behandlas av Nordea för att administrera tävlingen. Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag inom Nordea-koncernen och andra företag som Nordea samarbetar med i sin verksamhet. 

Om du vill få information om vilka uppgifter om dig som behandlas av Nordea kan du skriftligen begära detta hos Nordea Bank AB (publ), Personuppgiftsansvarig, 

105 71 Stockholm. Om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till Nordea på samma adress.

Vinnare

Grattis till er som vann biljetter till November Lights 2015!

Amelie Frese

Anders Skeri

Jelena Delic

Mattias Jönsson

Nanna Nilsson

Daniel Pajarinen

Niclas Svensson 

Stephanie Wijk

Pontus Kanneli 

Hedvig Arnamo

Jerry Zhou

Nahom Kidane

Sara Rydberg

Kimmo Brundin

Niclas Sjölin