Baskund - första steget i Nordeas kundprogram

36 kr/mån
 för Vardags-
paketet 

Ditt första steg i Nordeas kundprogram. Du får Nordeas Vardagspaket för 36 kr per månad. Samlar du dina affärer har du möjlighet att automatiskt bli Plus- eller Förmånskund och få många förmånliga erbjudanden.

Baskund Så här blir du Baskund Priser och räntor Baskund

Baskund är första steget i Nordeas kundprogram

Dina förmåner som Baskund i Nordea

Du får Nordeas Vardagspaket med de bästa banktjänsterna för 36 kr/månad:

 • Personkonto där lönen sätts in
 • Nordea Debit
 • Internetbanken med möjlighet att betala räkningar och göra överföringar
 • Mobilbanken
 • Telefonbanken med personlig service dygnet runt

Samlar du dina affärer har du möjlighet att automatiskt bli Pluskund eller Förmånskund och få många förmånliga erbjudanden.

Så här blir du Baskund

Så här blir du Baskund


För att bli Baskund i Nordea behöver du vara över 18 år och ha ett Personkonto med regelbunden insättning av lön, pension eller motsvarande.

Du kan ansluta hela familjen till Nordeas kundprogram och då är det hela familjens affärer som räknas. Som familj räknas make/maka, sambo, registrerad partner samt barn under 18 år.

Vilken nivå i Nordeas kundprogram du ligger på beror på hur mycket sparande, lån och krediter du har sammanlagt- och antalet produkter och tjänster i Nordea. Skulle ändringar i dina affärer med oss leda till att du byter nivå säkerställer vi att du automatiskt flyttas upp till nivån Pluskund eller Förmånskund. Då får du de förmåner som gäller för den nivån.

Det som räknas in i familjens affärer är värdet på:

 • Fonder och Fondförsäkringar
 • Pensionssparande
 • Aktieobligationer
 • Privatobligationer
 • Andra värdepapper som förvaras på Nordeas Servicekonto
 • Saldo på Spar-, Personkonto
 • Lån (inklusive Hypotekslån, Bil- och Fritidskredit)
 • Utnyttjad kredit på kort  och kontokrediter
Priser och räntor

Vardagspaketet för Baskund

Pris för Nordeas Vardagspaket
SpecifikationOrdinarie pris
Nordeas Vardagspaket36 kr/mån

Ränta på Personkonto för Baskunder

Personkonto
SpecifikationPris
Ränta0 %
Övertrasseringsavgift*95 kronor
Övertrasseringsränta**Riksbankens referensränta + 8 %

*Per övertrassering som överstiger 101 kr dock max en övertrasseringsavgift per dag.

**På det övertrasserade beloppet utgår en särskild ränta, övertrasseringsränta, som uppgår till Riksbankens referensränta med ett tillägg av 8 %.

Räntan är rörlig.

Priser på kort för Baskunder

.

Kort
SpecifikationOrdinarie pris
Nordea Debit, månadsbetalning24,00 kr
Nordea Debit, årsbetalning288,00 kr
Nordea Electron, månadsbetalning24,00 kr
Nordea Electron, årsbetalning288,00 kr
Nordea Gold, årsbetalning470 kr
Årsränta vid delbetalning10,85 %

Räkneexempel Nordea Gold

Årspriset för Nordea Gold är för närvarande 470 kronor. Inköps- och kreditgräns är max 100.000 kronor. Avtalet gäller tills vidare. Räntan på nyttjad kredit efter räntefri period är för närvarande 8,95 % (2014-08-05), räntan är rörlig. Vid en nyttjad kredit på 20.000 kronor är den effektiva räntan f n 12,54 %. Det sammanlagda belopp som ska betalas är 21.908 kronor. Beloppet är uträknat efter ett exempel där krediten är återbetald på 12 månader.

Priser på Internet-, Telefon och Mobilbanken för Baskunder

Internet-, Telefon och Mobilbanken
Specifikation

Ordinarie pris

Internet-, Telefon- och Mobilbanken - grundutbud, månadsbetalning*0,00 kr
Internet-, Telefon- och Mobilbanken - tillvalet Betalningar**, månadsbetalning12,00 kr

* För att ha Internet-, Telefon- och Mobilbanken behöver du ha ett Personkonto i Nordea.

**För att kunna ha tillvalet Betalningar behöver du ha ett Personkonto i Nordea.

Priser på lån för Baskunder


Lån
SpecifikationOrdinarie pris
Bolån, uppläggningsavgift0,00 kr
Privatlån, uppläggningsavgift525,00 kr
Privatlån, ränta på belopp överstigande 100.000 kr*8,05 %

*Räntan är rörlig och för närvarande.

Räkneexempel Privatlån

För en kredit med rak amortering om 100.000 kr med en rörlig räntesats på 8,05 % och en löptid av 5 år uppgår den effektiva räntan, beräknad enligt Konsumentverkets riktlinjer och inklusive eventuella avgifter och kostnader enligt vad som angivits ovan, till 8,61 %. Det totala beloppet att betala blir, baserad på aktuell räntesats, 120 985,00 kr och storleken på första betalningen 2 338,00 kr.

Använd kalkylen för Privatlån för att se vad lånet kostar.

Priser för KuvertGiro

Priser för Kuvertgiro, ordinarie pris
SpecifikationOrdinarie pris
Månadsbetalning
(Inkl. 16 betalningsblanketter per kalenderår)
28 kr
Årsbetalning
(Inkl. 16 betalningsblanketter per kalenderår)
336 kr
Betalningsblanketter
(utöver de inkluderade 16 per kalenderår)
15 kr
Utbetalningskort för insättning på konto
0 kr    

Rabatt på försäkringar för Baskund

Nordea samarbetar med If. Du som är kund i Nordea får du upp till 15 procent rabatt hos If. Som Baskund får dessutom en extra insättning på 200 kronor till ditt självriskkonto hos If.

Läs mer om samarbetet med If.