Kattförsäkring

Oavsett om du har katt för sällskaps skull, sysslar med uppfödning eller annat får du ett bra skydd med en försäkringslösning för liv- och veterinärvård med en kattförsäkring från If. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Kattförsäkring Mer fakta Om Försäkringsförmedling Pris och villkor Om Kattförsäkring

Om Kattförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en kattförsäkring i två nivåer: Kattförsäkring och Stor Kattförsäkring.

Dina fördelar:

  • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din försäkring.
  • Du får ersättning för veterinärvårdskostnader om katten blir sjuk eller råkar ut för en olycka.
  • Du får ersättning med hela försäkringsbeloppet om katten dör eller måste avlivas oavsett om det beror på sjukdom eller olycksfall, upp till det kalenderår katten fyller 12 år.

Läs mer om Kattförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen till höger.

Mer fakta

Försäkring för din katt

Du kan försäkra din katt från och med den dag då den är 6 veckor gammal. 

Begränsningar och säkerhetsföreskrifter

Det finns vissa begränsningar i vad försäkringen täcker, likaså förväntas du följa vissa säkerhetsföreskrifter så att du i rimlig mån undviker skador. Mer om begränsningar och säkerhetsföreskrifter kan du läsa om i försäkringsvillkoren via länken till höger.

Unikt skydd

Har du Stor Hem- eller Stor VillaHemförsäkring och en enskild Kattförsäkring hos If får du, utan extra kostnad, dess unika försäkringsskydd nedan.

Avbeställningsskydd

Om du behöver ställa in en bokad och betald resa p.g.a. att din katt blir sjuk får du ersättning med vad resan kostat dig.

Ersättningsresa

Om du är på semester kan du få en ny resa om du behöver åka hem i förtid på grund av att din katt blir sjuk.

Inackorderingskostnader

Om du blir sjukskriven och inte kan ta hand om din katt ersätts kostnader för kattpensionat eller liknande.

Självriskbefrielse

Om du blir skadeståndsskyldig för att din katt har orsakat en skada som ersätts ur hemförsäkringen, betalar du ingen självrisk för ett begränsat antal katter.

Kattförsäkring med liv- och veterinärvårdsförsäkring

I Kattförsäkring ingår en grundläggande liv- och veterinärvårdsförsäkring. Du kan välja att ha enbart veterinärvård, om du inte vill ha livförsäkring. Om katten blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du ersättning för veterinärvårdskostnader. Du får ersättning för två kejsarsnitt och vid rovdjursskada betalar du ingen självrisk.

Ersättning

Högsta ersättning är 30.000 kronor per år. Maxersättningen sjunker med 3.000 kronor per år från det försäkringsår katten fyller 10 år till lägst 10.000 kronor.

Livförsäkring

Om katten dör eller måste avlivas får du ersättning med försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom eller olycksfall. Du får också ersättning om din katt stjäls i samband med en utställning.

Vill du inte ha livförsäkringen kan du välja noll (0) i livbelopp och får då enbart skydd för veterinärvård.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Stor Kattförsäkring med bra trygghet

Väljer du Stor Kattförsäkring får du en omfattande försäkring som innehåller både liv- och veterinärvårdsförsäkring. Du kan välja att ha enbart försäkring för veterinärvård, om du inte vill ha livförsäkring. Om katten blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall får du ersättning för veterinärvårdskostnader.

Livförsäkring för din katt

Om katten dör eller måste avlivas får du ersättning med försäkringsbeloppet, oavsett om det beror på sjukdom eller olycksfall. Du får också ersättning om din katt stjäls i samband med en utställning.

Vill du inte ha livförsäkringen kan du välja noll (0) i livbelopp och får då enbart försäkring för veterinärvård.

Du får även ersättning för bland annat

  • Medicin och rehabilitering som veterinären ordinerar
  • Veterinärens resor
  • Två kejsarsnitt
  • Dina resor om du blir remitterad till en veterinär med specialistkompetens
  • Kostnader om katten måste avlivas
  • Vid rovdjursskada betalar du ingen självrisk
  • Högsta ersättning är 60.000 kronor per år. Maxersättningen sjunker med 5.000 kronor per år från det försäkringsår katten fyller 10 år till lägst 15.000 kronor.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen till höger.

Vad måste du som kund betala vid en skada?

När det gäller veterinärvårdsförsäkring måste du betala en del av skadan själv, en så kallad självrisk. För katt kan du välja mellan 1 900 kr + 15 % eller 2 700 kr + 15 % i självrisk. Väljer du den högre självrisken får du ett lägre pris på försäkringen. Vilken självrisk du har valt ser du på ditt försäkringsbrev.

Du betalar beloppet en gång per behandlingsperiod. En behandlingsperiod är 125 dagar räknat från det första veterinärbesöket.

Livförsäkring och användbarhetstillägget gäller utan självrisk.

Läs mer om försäkringen, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen till höger.

Användbarhetsförsäkring

Användbarhet kan köpas som ett tillägg till Stor Kattförsäkring eller Kattförsäkring. Tillägget gäller med samma försäkringsbelopp som väljs i livförsäkringen.

Du får 100 procent av marknadsvärdet eller högst hela livbeloppet om din katt är försäkrad som avelskatt och förlorar sin förmåga till fortplantning. Tas katten ur avel på grund av HCM (Hypertrofisk kardiomyopati) om föräldradjuren är testade negativt lämnas ersättning enligt gällande villkor.

Om Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Pris och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Det beror bland annat på värdet på din katt, dess ras, kön, ålder och var du bor. Läs mer i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Kattförsäkring

Hund och katt förköpsinformation (pdf, 431 KB)Öppnas i nytt fönster

Hund och katt villkor (pdf, 428 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.