Skattskyldighet i USA - FATCA

Sverige och USA har ingått ett avtal om informationsutbyte baserat på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Enligt avtalet ska bankerna redovisa saldon på konton som ägs av personer som är skattskyldiga i USA till sin skattemyndighet, som i sin tur rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten, IRS.

Med personer som är skattskyldiga i USA menas personer som bor i USA, som har amerikanskt medborgarskap (gäller även personer med dubbelt medborgarskap), som har permanent uppehållstillstånd (så kallat green card) i USA eller företag som är registrerade i USA.

Om du har fått ett brev från Nordea där du ombeds att lämna vissa uppgifter fyller du i det formulär som passar dig nedan och skickar det till oss enligt instruktionerna i brevet. Länkarna nedan ersätter de tidigare formulären W-8BEN, W-8BEN-E, W9 samt förenklad självskattning för företag.

Formulär FATCA
För vem?FormulärInformation
PrivatpersonIntygande skatterättslig hemvist för privatpersoner (pdf, 167 KB)Öppnas i nytt fönster  
(ersätter W8-BEN och W9)
Instruktioner för hur du fyller i din information finns i formuläret.
FöretagIntygande skatterättslig hemvist för företag (pdf, 249 KB)Öppnas i nytt fönster  
(ersätter W8-BEN-E, W9 samt tidigare förenklad självskattning för företag)
Instruktioner för hur du fyller i din information finns i formuläret.

Behöver du någon annan blankett än dessa kan du hitta alla blanketter på IRS hemsidaÖppnas i nytt fönster.