Kontakta oss

Privat Företag och föreningar Hitta kontor Press Information om banken Privat

Självservice

Med våra självservicetjänster kan du själv hitta svaren eller utföra dina vardagliga bankärenden dygnet runt, alla dagar om året. Tänk på att personlig kod, Mobilt BankID eller kort och kortläsare kan behövas beroende på ärende och kanal.

Saknar du en inloggningsmetod, ring 0771-22 44 88 och beställ en startkod. Med den kan du komma igång och välja en personlig kod. 

Vill du prata med oss så finns det flera alternativ.

Prata med oss

Ha din personliga kod, Mobilt BankID eller kort och kortläsare tillgängligt när du ringer, så kan vi hjälpa dig på bästa sätt. 

Saknar du en inloggningsmetod, ring 0771-22 44 88 och beställ en startkod. Med den kan du komma igång och välja en personlig kod.

Telefonbanken 0771-22 44 88

Spärra kort 08-402 57 10 

 • Från utlandet +46 8 402 57 10
 • Öppet dygnet runt alla dagar. 

Internetsupport 0771-42 15 16

 • Öppet alla dagar 8-20.

Rådgivning Online

Se när det är enklast att nå oss på kundcenter

Waiting Times Contact Center 485x485
Företag och föreningar

Självservice

Här kan du själv hitta svaren på dina frågor eller utföra vardagliga bankärenden via Mobilbanken Företag eller Internetbanken Företag.

Prata med oss

Som företagskund hos oss får du alltid snabb hjälp med dina bankärenden via telefon, även på kvällar och helger. 

På Kundcenter Företag hjälper vi dig med olika bankfrågor i din vardag, så att du kan koncentrera dig på det som du är bäst på – företagandet.

Via Företagsrådgivning online ger vi dig dessutom rådgivning på tider som passar dig, oavsett var du är.

Bli företagskund

Inte kund i Nordea?

Kundcenter Företag 0771-350 360

Identifiera dig med ditt personnummer och Mobilt BankID eller personlig kod.

 • Kundcenter: knappval 1
 • Internetsupport: knappval 2

Du når oss vardagar 08-20 och helger 10-17.

Spärra kort och koder 08-402 57 10

 • Öppet dygnet runt.
 • Telefonnummer från utlandet +46 8 402 57 10.

Onlinemöte  

Aktiehandel (tillvalstjänst) 0771-777 444

 • Öppet vardagar 08.45-17.45.
 • Telefonnummer från utlandet +46 771 777 444.

Skriv till oss

E-post 

 • Få svar på allmänna frågor via e-postformulär.

Facebook 

 • Vi svarar på allmänna frågor dygnet runt.

Twitter 

 • Vi svarar på allmänna frågor alla dagar 7-22.
Hitta kontor

Hitta kontor och automater

Sök via karta eller adress.

Här kan du hitta våra olika kontor och se vilka ärenden du kan få hjälp med på de olika kontoren.

Stängda dagar

Dagar då bankkontoren har stängt.

Våra bankkontor har stängt vissa helgdagar på året som infaller måndagar - fredagar.

Press

Presskontakter

För press- och mediefrågor ring 0771-40 10 60

Se även presskontakter på nordea.com

Information om banken

Information om banken

Nordea Bank AB (publ)
Adress: Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm

Organisationsnummer: 516406-0120

Telefon:010-157 10 00
E-post: es.aedron@ofni

Registreringsnummer för moms: SE663000019501


Banken står under tillsyn av Finansinspektionen.

Tyck till om oss

Lämna gärna dina synpunkter och förslag till oss. Eller har du ett klagomål att framföra? Hör av dig till oss!

Synpunkter och förslag Klagomål Synpunkter och förslag

Synpunkter och förslag

För oss i Nordea är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och med vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar vill vi veta det. Vår målsättning är att snabbt ge svar i varje fråga, helst samma dag eller dagen efter vi fått frågan till oss, men svarstiden kan variera beroende på hur omfattande utredningsarbete som behövs för att ge ett korrekt svar.

Vi vill gärna ha dina synpunkter för att bli en bättre bank för dig.

Använd formuläret för att berätta för oss vad du tycker

Klagomål

Nordeas Kundombudsman

Är du inte nöjd med det beslut du har fått gällande ditt klagomål eller känner du att du vill ta frågan vidare, kan du vända dig till Nordeas Kundombudsman som är klagomålsansvarig i Nordea. 

E-post: kundombudsmannen@nordea.com
Adress: Kundombudsmannen, M232, 105 71 Stockholm 

Hit vänder du dig

Har du ett klagomål ska du i första hand vända dig till den person som har hanterat ditt ärende för utredning, förklaring och svar i ärendet. Om du inte vet vem du ska vända dig till kan du alltid kontakta Nordeas kundcenter.

Telefon Privatkunder: 0771-22 44 88
Telefon Företagskunder 0771-350 360


Möjligheter till rådgivning och prövning utanför Nordea

Om du inte är nöjd med resultatet av ditt klagomål eller om du vill ha råd utanför Nordea kan du som privatkund vända dig till ett flertal olika institut. Du kan självfallet vända dig till något av dessa institut även om ditt ärende redan har prövats av Nordea och eller Nordeas Kundombudsman.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå

Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå är självständiga rådgivningsbyråer som ger opartisk fakta och vägledning utan kostnad i bank- och finansfrågor respektive försäkringsfrågor.

Telefon: 0200-22 58 00
www.bankforsakring.konsumenternas.se
Adress: Box 242 15, 104 51 Stockholm

Kommunala konsumentvägledningen

Konsumentvägledare finns i ett flertal kommuner. Konsumentvägledaren lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska respektive juridiska frågor.

Kontaktuppgifter till din lokala konsumentvägledare finns på www.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister bland annat rörande köp av varor och tjänster av olika slag. Tvisten ska vara mellan en konsument och ett företag. Anmälan görs av konsumenten. Konsumenter kan, om beloppet som klagomålet handlar om överstiger ett visst minimibelopp samt anmälan sker inom viss angiven tid, vända sig till ARN för att få tvisten prövad.

Telefon: 08-508 860 00
www.arn.se
Adress: Box 174, 101 23 Stockholm

Allmän domstol

Du kan också pröva tvisten i allmän domstol. Det kan vara bra att anlita ett ombud, exempelvis en advokat, som kan hjälpa till med en bedömning av ärendet och bistå med rådgivning angående möjligheterna att nå framgång i domstol. Kontaktuppgifter till domstolarna finns på www.domstol.se

Gränsöverskridande tvistlösning

Om du bor i ett annat EU-land kan EU-kommissionens onlineplattform också användas http://ec.europa.eu/odr. Vid anmälan ska du ange vår mejladress: kundombudsmannen@nordea.com