Frågor och svar om FATCA

Du är välkommen att kontakta Telefonbanken på 0771-22 44 88 om du har några frågor. Men se gärna först efter nedan – kanske svaret på din fråga finns där.

Observera att Nordea inte erbjuder skatterådgivning i frågor som rör FATCA. Om du behöver hjälp med skattefrågor bör du vända dig till en skatterådgivare eller gå in på IRS hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Vad är FATCA?
Svar:

FATCA står för Foreign Account Tax Compliance Act. Det är en amerikansk lag som ska förhindra skatteflykt. Samtliga nordiska länder har slutit FATCA-avtal med USA. Det innebär att de nordiska bankerna måste fastställa vilka av deras kunder som berörs av FATCA. Många andra länder runtom i världen har också tecknat FATCA-avtal med USA.

FATCA har införts eller kommer att införas i de nordiska och baltiska ländernas lagstiftning.

Vad innebär FATCA?
Svar:

FATCA innebär att bankerna måste fastställa vilka av deras kunder som är skattskyldiga i USA och därefter lämna ut uppgifter om deras kontosaldon en gång om året. Bankerna skickar uppgifterna till skattemyndigheten i sitt land eller i undantagsfall direkt till den amerikanska skattemyndigheten.

 

Eftersom FATCA har blivit eller kommer att bli lag i samtliga länder där Nordea verkar förutom i Ryssland (där Nordea istället har tecknat ett avtal direkt med den amerikanska skattemyndigheten), måste Nordea följa FATCA i varje land. Det innebär att samtliga kunder, både befintliga och nya, måste bekräfta om de berörs av FATCA eller inte. Om så krävs kommer Nordea att kontakta kunderna och be om ytterligare information.

 

Nordea måste också dra källskatt på fasta, bestämda, årliga eller periodiska betalningar från USA till vissa banker som inte följer FATCA.

 

Är Nordea den enda banken som gör det här?
Svar:

Nej, alla banker måste följa FATCA, men de kan göra det på lite olika sätt.

Jag kontaktades av en annan bank. Varför ville de ha andra papper än de som Nordea vill ha?
Svar:

Bankerna kan gå till väga på olika sätt när de samlar in uppgifter från sina kunder för att kontrollera om de berörs av FATCA. Därför kan formulären skilja sig åt mellan bankerna. Nordea kan inte avgöra vilken FATCA-kategori du tillhör eller vilken skattestatus du har i USA. Om du behöver hjälp med dessa eller andra skattefrågor bör du vända dig till en skatterådgivare.

Vad måste Nordea göra för att följa FATCA?
Svar:

Nordea måste:

 • Fråga alla befintliga och nya kunder om de berörs av FATCA.
 • Lämna uppgifter till skattemyndigheten (förutom i Ryssland och Schweiz där Nordea lämnar uppgifter direkt till den amerikanska skattemyndigheten) om alla konton som ägs direkt eller indirekt av personer som är skattskyldiga i USA. Nordea måste också lämna uppgifter om konton som ägs av kunder som inte svarar om de är skattskyldiga i USA eller ej.
 • Dra källskatt på fasta, bestämda, årliga eller periodiska betalningar från USA till vissa banker som inte följer FATCA.
Ersätter FATCA andra amerikanska skattelagar?
Svar:

Nej. FATCA handlar bara om vad som krävs av bankerna i de länder som slutit FATCA-avtal med USA. FATCA påverkar inte de skattelagar som du måste följa som privatperson.

 

Vi rekommenderar att du vänder dig till en skatterådgivare om du behöver hjälp med frågor som rör skattelagstiftning.

Vilka uppgifter lämnar Nordea till skattemyndigheten?
Svar:

Vi lämnar ut kundens namn, adress och skatteregistreringsnummer samt kontonummer och kontosaldon.

Påverkas jag bara om jag är amerikansk medborgare?
Svar:

Nej. Det finns flera villkor för att en person ska anses vara skattskyldig i USA än amerikanskt medborgarskap och bankerna måste undersöka dem alla. Kunder som har konton och uppfyller något av dessa villkor kan kontaktas av Nordea och uppmanas att lämna ytterligare information:

 • Amerikanskt medborgarskap eller bosatt i USA
 • Född i USA
 • Amerikanskt uppehållstillstånd (så kallat green card)
 • Längre vistelser i USA varje år
 • Amerikansk adress i vårt kundregister
 • Amerikanskt telefonnummer i vårt kundregister
 • Återkommande betalningar till amerikanska konton
 • Har lämnat fullmakt eller firmateckningsrätt till en person med amerikansk adress
 • Kunder som endast uppgivit c/o-adress 

Observera att bankerna är skyldiga att gå igenom sina kundregister och söka efter personer som är skattskyldiga i USA. Det kan därför hända ibland att vi kontaktar kunder som faktiskt inte är skattskyldiga i USA.

Jag är skattskyldig i USA. Hur påverkas jag?
Svar:

Om du är skattskyldig i USA kan Nordea kontakta dig för att be om ytterligare information. Det kan också vara en god idé att du själv tar reda på om du måste skicka ytterligare uppgifter till den amerikanska skattemyndigheten. 

Observera att vi på Nordea inte kan hjälpa dig med dessa frågor, utan vi rekommenderar att du vänder dig till en skatterådgivare.

Varje år måste vi lämna ut uppgifter om dig och dina konton till skattemyndigheten, förutom i Ryssland och Schweiz där vi lämnar uppgifterna direkt till den amerikanska skattemyndigheten.

Jag är inte skattskyldig i USA. Hur påverkas jag?
Svar:

De flesta kunder som inte är skattskyldiga i USA kommer inte att märka något och behöver inte göra något. Det kan dock vara så att vi ber dig bekräfta att du inte är skattskyldig i USA om det finns skäl att tro du är det. Om du har ett gemensamt konto med en person som är skattskyldig i USA så berörs detta konto av FATCA.

 

Är det bara amerikanska företag som påverkas?
Svar:

Nej, FATCA berör inte bara amerikanska företag. Vi kommer att kontakta många kunder över hela världen för att fastställa om de är skattskyldiga i USA. Detta kan göras med hjälp av våra egna blanketter eller blanketter från den amerikanska skattemyndigheten, beroende på vilka uppgifter som behövs.

Jag är skattskyldig i USA och äger en stor andel av aktierna i ett företag – hur påverkas jag?
Svar:

Eftersom du äger en stor andel av aktierna är du sannolikt företagets verkliga ägare, eller den person som kontrollerar företaget. Det innebär att Nordea eventuellt måste lämna ut uppgifter om dig, men det beror på företagets verksamhet. Om företaget är "passivt" måste vi lämna ut uppgifter om dig om du är företagets verkliga ägare, eller den person som kontrollerar företaget. Ett företag betraktas som passivt om exempelvis över hälften av företagets intäkter består av räntor eller utdelningar.

Vilka uppgifter måste jag lämna till er?
Svar:

Vi talar om vilka uppgifter som behövs och vilka formulär du måste fylla i. Det kan handla om anmälningsblanketter, blanketter från den amerikanska skattemyndigheten eller så kallade W-blanketter.

Får jag alla blanketter jag behöver från Nordea?
Svar:

Ja. När vi kontaktar dig bifogar vi antingen de blanketter som ska fyllas i eller så ger vi länkar till den webbplats där blanketterna kan hämtas.

Vad gör Nordea om jag inte lämnar de begärda uppgifterna?
Svar:

Enligt FATCA måste bankerna betrakta kunder som inte lämnar begärda uppgifter som skattskyldiga i USA. Det innebär att vi kommer att lämna ut samma uppgifter om dessa kunder till skattemyndigheten som vi hade gjort om kunderna lämnat uppgifter som bekräftar att de är skattskyldiga i USA. I vissa undantagsfall kan bankerna tvingas att dra källskatt på vissa betalningar till konton som ägs av kunder som inte har lämnat begärda uppgifter.