Företagets samhällsansvar viktigt för våra intressenter

4.020 personer från alla de nio Nordealänderna svarade på vår CSR Stakeholderenkät. Sammantaget bidrog de med över 5.400 idéer om hur Nordea kan bli bättre på att ta ett samhällsansvar.

De mest aktiva intressentgrupperna var kunder med 50 procent av svaren och medarbetare med 39 procent. Störst var deltagandet från Sverige, med 40 procent av svaren, följt av Danmark med 28 procent och Finland med 23 procent av svaren.

CSR-sekretariatet analyserar nu resultatet av enkäten. Eftersom intresset var så stort har vi delat in svaren i 21 teman och kategoriserat kommentarerna därefter. När vi är klara med analysen ska vi införliva resultatet i Nordeas CSR-arbete. Kundernas och medarbetarnas svar analyseras separat, och vi går igenom dem tillsammans med affärsområdena och Human Resources.

Tydliga förväntningar på mer information

Redan nu kan vi se att samtliga deltagare vill veta mer om vad vi gör på CSR-området. Vi ska förbättra kommunikationen genom att förnya CSR-sidorna på nordea.com och även ta hänsyn till dessa synpunkter i arbetet med CSR-rapporten.
En mer ingående analys görs efter sommarsemestern, och då tar vi också fram en åtgärdsplan.

CSR-enkäten genomfördes med hjälp av ett webbverktyg. Länken lades ut på våra externa sidor i de olika länderna, liksom på nordea.com, Nordeas Intranät, Facebook och LinkedIn. Den skickades också till externa intressenter.

Stort tack till alla er som deltog i Nordeas CSR-enkät!

Läs om hur vi jobbar med samhällsansvarÖppnas i nytt fönster

Läs om våra CSR-rapporterÖppnas i nytt fönster