Frågor och svar om kundkännedom i Internetbanken Privat

Här har vi samlat frågor och svar om kundkännedom i Internetbanken Privat.

Varför måste jag svara på de här frågorna?
Svar:

Det finns flera orsaker till att vi ställer de här frågorna:

  • Alla banker i Sverige är, enligt Lagen om åtgärder mot penningtvätt, skyldiga att ha god kunskap om sina kunder.
  • Syftet med att hämta in denna information är att uppdatera våra kundsystem för att uppnå kraven på god kundkännedom. Det underlättar även vårt arbete med att följa upp kontroller mot sanktionslistor, dvs listor på personer och företag som omfattas av sanktioner beslutade av bl a EU.
  • Som en av Europas största banker tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet såsom penningtvätt och finansiering av terrorism med mera.
  • Mer information om varför Nordea och andra banker ställer frågor hittar du på Svenska Bankföreningens hemsida (pdf 184 KB)Öppnas i nytt fönster . Du kan även läsa mer på nordea.se.
Kan jag besvara frågorna senare?
Svar:

Ja, men det gör att formuläret kommer att visas igen tills du har fyllt i svar på alla obligatoriska frågor.

Vilken knapp ska jag trycka på för att skicka iväg formuläret?
Svar:

För att spara dina svar och fortsätta till Internetbanken, klicka på "Spara svaren". Om du har svarat på alla frågor, skickas svaren iväg.


Om du inte har svarat på alla frågor, sparas de och visas nästa gång du loggar in i Internetbanken.


För att svara på frågorna nästa gång du loggar in i Internetbanken, klicka på "Fyll i senare".

Kan jag se vilka uppgifter jag har lämnat in?
Svar:

Som kund i banken kan du kostnadsfritt, en gång per kalenderår, få information om vilka personuppgifter banken har om dig.

Begäran görs skriftligen och postas till adressen nedan. Begäran ska innehålla personnummer och vara egenhändigt undertecknad av sökande kund. I begäran går det bra att ange om du endast önskar få ett utdrag av de uppgifter som du lämnat. Det går också bra att begära ett fullständigt utdrag av dina personuppgifter som banken behandlar.

Skicka begäran till:

Nordea Bank AB
Personuppgiftsfunktionen, R5113
105 71 Stockholm

Svar skickas inom en månad, finns särskilda skäl kan det i undantagsfall ta upp till fyra månader.

Har du frågor kontakta oss på 0771-22 44 88 (från utlandet +46 771 22 44 88).

Jag måste uppdatera de svar jag har lämnat. Hur gör jag det?
Svar:

För att uppdatera uppgifterna du lämnat i formuläret, logga in i Internetbanken Privat, välj ”Kontakta oss” och skicka ett meddelande via ”Kundpost”. Välj ämnet ”Övrigt” och skriv det du vill uppdatera i ditt inskickade formulär.


Har du frågor kontakta oss på 0771-22 44 88 (från utlandet +46 771 22 44 88).

Har ni rätt att begära in den här informationen från era kunder?
Svar:

Nordea följer gällande regelverk för att uppnå och upprätthålla kundkännedom och detta gäller för alla kunder. Den information banken har om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretess och personuppgiftslagen.

Har ni rätt att spara information om mig, förutom kundidentifikation?
Svar:

Nordea följer de regelverk som krävs för att uppnå kraven för kundkännedom som gäller för alla kunder. Den information banken har om dig behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen och personuppgiftslagen.

Varför ska banken ha uppgift om telefonnummer?
Svar:

Vi uppdaterar våra register och uppgiften om telefonnummer är frivillig. Telefon är smidigare än fysiska brev om vi behöver ställa kompletterande frågor.

Har det verkligen någon betydelse vilken min huvudsakliga sysselsättning är? Spelar det någon roll hur jag har byggt upp mina besparingar, från arv eller om jag har sparat själv?
Svar:

Svaren på de här frågorna ingår i en helhetsbedömning. Dessa frågor ställs för att förstå syftet med affärsförbindelsen och de transaktioner du vill utföra samt för att löpande kunna följa upp dessa.

Varför behöver banken uppgifter om mitt medborgarskap, min födelseort och födelseland?
Svar:

Formuläret i Internetbanken Privat är likadant för alla kunder. Informationen om medborgarskap och födelseort/födelseland behövs, förutom för kundkännedomsändamål, för att underlätta bankens arbete med att följa upp kontroller mot sanktionslistor.

Inget har ändrats sedan jag blev kund – jag antar därför att jag inte behöver fylla i några formulär?
Svar:

För att vi ska vara säkra på att alla kunder som använder Internetbanken har svarat på frågorna skickar vi ut formuläret till samtliga kunder.


Om du redan har svarat på samtliga obligatoriska frågor och vill få bort formuläret från Internetbanken Privat, gör du så här:


Logga in i Internetbanken Privat, välj ”Kontakta oss” och skicka ett meddelande via ”Kundpost”. Välj ämnet ”Övrigt” och skriv att du redan har besvarat alla obligatoriska frågor och vill få bort formuläret i Internetbanken Privat.


Har du frågor kontakta oss på 0771-22 44 88 (från utlandet +46 771 22 44 88).

Jag har varit kund länge. Varför ställer ni de här frågorna nu?
Svar:

Nordea följer gällande regelverk för att uppnå och upprätthålla kundkännedom, och detta gäller för alla kunder. Vi uppdaterar och kompletterar därför löpande vår kundinformation.

Hur vet ni att det är rätt person som svarar på formuläret?
Svar:

Eftersom formuläret visas först efter att du har loggat in med Mobilt BankID eller kortläsare i Internetbanken, vet vi att rätt person svarar på frågorna.

Hur vet jag att informationen jag lämnar inte hamnar på avvägar?
Svar:

Banken har mycket stränga krav på att all kundinformation lagras på ett säkert sätt.

Banker pratar om “banksekretessen”. Gäller det all information jag lämnar, hela tiden?
Svar:

Banksekretessen är reglerad i lag. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör dina mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig.

Gäller de här frågorna mitt företag också?
Svar:

Formuläret i Internetbanken Privat riktar sig endast till privatpersoner, men vi ställer motsvarande frågor till företagskunder på kontor.

Är det här formuläret verkligen från Nordea eller är det från bedragare?
Svar:

Du är inloggad i Nordeas Internetbank, och du kan se på säkerhetslåset uppe vid internetadressfältet att sidan är säker. Innan du fyller i formuläret kan du också kontrollera att sidan innehåller förifylld information med ditt namn och personnummer. 

Läs mer om internetsäkerhet och hur du skyddar dig mot olika sorters bedrägerier på nordea.se.

Det går inte att fylla i formuläret. Vad ska jag göra?
Svar:

Om du har tekniska problem med formuläret ber vi dig kontakta du oss på telefonnummer 0771-22 44 88 (från utlandet +46 771 22 44 88).

I don't understand Swedish. Do you have an English version?
Svar:

There is a link to a translation of the questions at the bottom of the form in Private Netbank.


If you have questions, you are welcome to contact us at 0771-22 44 88 (+46 771 22 44 88).