Varning för falska telefonsamtal

Just nu ringer bedragare som påstår sig arbeta på Nordea. 

De vill hjälpa dig med bankärende som exempelvis stoppa ett pågående bedrägeri på ett kort/konto eller lägga om lån. Syftet med samtalet är att först få tillgång till din Internetbank, för att sedan ladda ned ett nytt Mobilt BankID som bedragaren tar kontroll över. 

  • Signera därför ingenting du inte initierat själv (dvs aldrig på uppmaning av någon annan).
  • Nordea ringer inte och ber dig skriva under/signera något såvida det inte rör sig om information som du själv krävt av banken. 
  • Kontrollring alltid banken om misstanke finns.