Bankärenden inför årsskiftet

Snowflakes blue - full

Inför årsskiftet behöver du planera dina bankärenden i förväg, eftersom det är många helgdagar. På flikarna under Privat- och Företagskunder får du mer information om vad som gäller för olika typer av bankärenden. 

God jul och gott nytt år!

Viktigt att tänka på Privatkunder Företagskunder Viktigt att tänka på

Viktigt att tänka på

 • Tänk på att det är få bankdagar mellan jul och nyår. Se dagar då bankkontoren har stängt.
 • Registrera gärna betalningarna för bevakning när du får fakturorna. 
 • Vänta inte till årets sista bankdag om det är viktigt att mottagaren får pengarna före årsskiftet. 
 • Posta kuvertbetalningarna i god tid.
Privatkunder

Betala via Internet

Vi har sammanställt datum och klockslag för olika typer av betalningar då betalningarna måste vara registrerade och signerade i våra Telefon-, Mobil- och Internettjänster för att mottagaren ska få pengarna före årsskiftet.

Internetbanken, Mobilbanken och Talsvar

 • PlusGirobetalning: senast klockan 15.50 den 30/12.
 • Bankgirobetalning: senast klockan 09.45 den 30/12.
 • Överföring till konto i annan bank: senast klockan 13.30 den 30/12.

Vid överföringar mellan transaktions- löne- och sparkonton, i Nordea i Sverige, via Internet och telefon finns pengarna på mottagarkontot omedelbart. 

Öppettider hos Kundcenter Privat

Telefonbanken

0771-22 44 88 (från utlandet +46 771 22 44 88Öppnas i nytt fönster)

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Registrering av fonders köp- och säljorder innan årsskiftet

Den här informationen om registrering av köp- och säljorder före årsskiftet och säljlikvid gäller för direktsparande i fonder hos Nordea i Sverige. 

Nordeafonder

För köp- och säljorder som ska bli utförd på kursdatum/kursdag före årsskiftet 2016/2017 är sista tidpunkt för att lägga order den 30 december 2016, innan klockan 15.30. Detta gäller för de flesta av Nordeas fonder, se undantagna fonder nedan. Order som registreras efter denna tidpunkt kommer att få kursdatum tidigast den 2 januari 2017.

Undantag

För fonderna i tabellen nedan gäller andra tidpunkter när fondordern senast måste registreras för att den ska bli utförd på kursdagen den 30 december 2016. För Nordea European Smaller Companies, som handlas två gånger per månad, blir kursdagen 28 december.

Undantag
FondDatumKlockslag
Nordea Far East Fund29 december 2016Innan kl 15:30
Nordea Globala Tillväxtmarknader29 december 2016Innan kl 15:30
Nordea Japan Fund29 december 2016Innan kl 15:30
Nordea Asian Fund30 december 2016Innan kl 06:00
Nordea Bostadsobligationsfond30 december 2016Innan kl 12:00
Institutionella Räntefonden Långa Placeringar30 december 2016Innan kl 12:00
Nordea Obligationsfond30 december 2016Innan kl 12:00
Nordea Räntefond30 december 2016Innan kl 12:00
Nordea Indienfond30 december 2016Innan kl 15:00
Nordea Kinafond30 december 2016Innan kl 15:00
Nordea European Smaller Companies13 december 2016Innan kl 15:30

Säljlikvid

När du säljer fondandelar har du pengarna på ditt bankkonto hos oss två bankdagar efter kursdagen för säljordern. Om säljlikviden däremot skickas till en annan bank kan det ta längre tid att få in pengarna på kontot.

Vilket år en fondaffär är genomförd bestäms av affärsdagen. Det spelar alltså ingen roll vilken dag som är likviddag. Om affärsdag och likviddag ligger på olika sidor om årsskiftet kan det hända att kontrolluppgiften för ditt fondinnehav inte stämmer. Det kan du själv justera i din deklaration.

Pensionsinbetalning

Notera nedan när du senast kan göra en pensionsinbetalning för att ta del av avdragsrätten på ditt privata pensions-sparande i år. Efter årsskiftet 2015/16 togs avdragsrätten på privat pensionssparande bort, vilket innebär att om du fortsätter att spara till din IPS eller Ålderspension kommer du bli dubbelbeskattad*. Däremot kan du för 2016 fortfarande göra avdrag i deklarationen upp till 1.800 kronor.

Läs mer om avdragsrätten och hur du ändrar ditt privata pensionssparande.

Pensionsinbetalning

Följande tider gäller för inbetalning till pensionskontot för att det ska rapporteras till Skatteverket som betalt under 2016. 

 • Insättning via Internetbanken Privat: senast klockan 19.00 den 28/12.
 • Inbetalning via Kuvertgiro: oss tillhanda senast den 20/12.
 • Insättning på Nordeakontor: senast den 28/12.
 • Insättning via PlusGirokoto för IPS och Ålderspension (premiegaranti eller fond) i Internetbanken: senast den 21/12.
 • Överföringar till individuella pensionssparkonton i Nordea kan inte utföras via ePlusGiro, utan behöver utföras på ett Nordeakontor senast den 28/12.

Insättningar senare än angivna tider och datum kan komma att saknas i årsbeskeden eller förtryckta i deklarationen för 2016. 

Alla extra insättningar som görs senast 31 december 2016 kan tas med i deklarationen om det finns ett kvittounderlag på insättningen.

*Notera att om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet har du fortfarande möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst (max 10 prisbasbelopp).

Aktiehandel

Datum att skicka in uppdrag om överföringar av värdepapper för att flytten ska ske innan årsskiftet.

 • För uppdrag om flytt av Investeringssparkonto, ISK, från annat kontoförande institut: 15/12
 • Uppdrag om flytt av värdepapper (även till Investeringskonto): 22/12

Vilket år en värdepappersaffär är genomförd bestäms av affärsdagen. Det spelar alltså ingen roll vilken dag som är likviddag. Om affärsdag och likviddag ligger på olika sidor om årsskiftet kan det hända att kontrolluppgiften för ditt värdepappersinnehav inte stämmer. Det kan du själv justera i din deklaration.

Betala via kuvertgiro

För att betalningsmottagaren ska få betalt innan årsskiftet måste kuvertet med dina girobetalningar vara Nordea tillhanda senast följande datum:

 • Nordea KuvertGiro 23/12
Företagskunder

Betalningar inför årsskiftet

Vi har sammanställt datum och klockslag för olika typer av betalningar då betalningarna måste vara registrerade och signerade i våra Mobil- och Internettjänster för att mottagaren ska få pengarna före årsskiftet.

Internetbanken Företag och Mobilbanken Företag

 • PlusGirobetalning: senast klockan 17.00 den 30/12.
 • Bankgirobetalning: senast klockan 09.45 den 30/12.
 • Överföring till eget konto: senast klockan 20.00 den 30/12.
 • Överföring till konto i annan bank: senast klockan 14.00 den 30/12.
 • Lön- och pensionsutbetalningar i svenska kronor ska senast signeras klockan 24.00 den 21/12 för att utbetalas 23/12.
 • Lön- och pensionsbetalning: senast klockan 24.00 den 28/12 (mottagaren får pengarna den 30/12 klockan 00:01).
 • Utbetalningskort i svenska kronor: klockan 13.00 den 29/12.
 • Utlandsbetalning, kontoinsättning (normal eller express): senast klockan 13.00 den 30/12 (när pengarna når mottagare beror på begärd förmedlingshastighet och mottagande banks villkor).
 • Utlandsbetalning, checkbetalning: senast klockan 13.00 den 30/12 (när mottagaren får pengarna beror på begärd förmedlingshastighet och mottagande banks villkor).

Företagstjänster via Internet

 • PlusGirobetalning: senast klockan 15.50 den 30/12.
 • Bankgirobetalning: senast klockan 09.45 den 30/12.
 • Överföring till bankkonto med PlusGironummer (clearingnummer 9960): senast klockan 13.35 den 30/12.
 • Överföring till bankkonto i Nordea (ej clearing 9960): mottagaren får pengarna omedelbart. 
 • Överföring till konto i annan bank: senast klockan 13.35 den 30/12.
 • Lön- och pensionsutbetalningar i svenska kronor ska senast signeras klockan 12.00 den 22/12 för att utbetalas 23/12.
 • Lön- och pensionsbetalningar i svenska kronor: senast klockan 12.00 den 29/12 (mottagaren får pengarna den 30/12 klockan 00.01).

Corporate Netbank

 • PlusGirobetalning: senast klockan 15.50 den 30/12.
 • Bankgirobetalning: senast klockan 09.45 den 30/12.
 • Överföring till konto i annan bank: senast klockan 13.30 den 30/12.
 • Vid överföringar mellan konton i Nordea i Sverige i svenska kronor och euro finns pengarna på mottagarkontot omedelbart (gäller inte växlingar).

Filbetalningar inför årsskiftet

Corporate Access

 • Lön- och pensionsutbetalningar i svenska kronor ska signeras senast klockan 23.30 den 21/12 för att utbetalas 23/12.
 • Plusgirobetalning: senast klockan 16.30 den 30/12.
 • Bankgirobetalning: senast klockan 09.15 den 30/12.
 • Överföringar till konto i annan bank senast klockan 12.15 den 30/12.
 • Utbetalningskort i svenska kronor: senast klockan 12:30 den 29/12.
 • Utlandsbetalning inom EU/EES (SEPA-betalning): senast klockan 15.00 den 29/12.
 • Utlandsbetalning, checkbetalning: senast klockan 13.15 den 29/12 (när mottagaren får pengarna beror på förmedlingshastighet och mottagande banks villkor).

Corporate File Payments

 • Lön- och pensionsutbetalningar i svenska kronor ska signeras senast klockan 24.00 den 21/12 för utbetalning 23/12.
 • Plusgirobetalning: senast senast klockan 09.45 den 30/12.
 • Bankgirobetalning: senast klockan 17.00 den 30/12.
 • Överföringar till konto i annan bank senast klockan 12.45 den 30/12.

Girolink

 • Löner via Nordea, filtyp LON, ska signeras klockan 09.00 21/12 för att utbetalas den 23/12.
 • Löner via Bankgiro lön, filtyp BGL ska signeras senast klockan 17.00 den 21/12 för att utbetalas 23/12.
 • Plusgiro- och bankgirobetalning via leverantörsbetalningsfil, filtyp LBR, ska signeras senast klockan 17.00 den 29/12.
 • Betalning till bankkonto via leverantörsbetalningsfil, filtyp LBR, ska signeras senast klockan 17.00 den 29/12.

Öppettider hos Kundcenter Företag

Kundcenter Företag har öppet följande tider under jul- och nyårshelgen:

 • Vardagar 8-20.
 • Lördagar, söndagar och helgdagar: 10-17 (julafton, juldagen och nyårsdagen stängt).

Telefon

0771-350 360 (från utlandet +46 771 350 360).

Registrering av fonders köp- och säljorder innan årsskiftet

Den här informationen om registrering av köp- och säljorder före årsskiftet och säljlikvid gäller för direktsparande i fonder hos Nordea i Sverige. 

Nordeafonder

För köp- och säljorder som ska bli utförd på kursdatum/kursdag före årsskiftet 2016/2017 är sista tidpunkt för att lägga order den 30 december 2016, innan klockan 15.30. Detta gäller för de flesta av Nordeas fonder, se undantagna fonder nedan. Order som registreras efter denna tidpunkt kommer att få kursdatum tidigast den 2 januari 2017.

Undantag

För fonderna i tabellen nedan gäller andra tidpunkter när fondordern senast måste registreras för att den ska bli utförd på kursdagen den 30 december 2016. För Nordea European Smaller Companies, som handlas två gånger per månad, blir kursdagen 28 december.

Undantag
FondDatumKlockslag
Nordea Far East Fund29 december 2016Innan kl 15:30
Nordea Globala Tillväxtmarknader29 december 2016Innan kl 15:30
Nordea Japan Fund29 december 2016Innan kl 15:30
Nordea Asian Fund30 december 2016Innan kl 06:00
Nordea Bostadsobligationsfond30 december 2016Innan kl 12:00
Institutionella Räntefonden Långa Placeringar30 december 2016Innan kl 12:00
Nordea Obligationsfond30 december 2016Innan kl 12:00
Nordea Räntefond30 december 2016Innan kl 12:00
Nordea Indienfond30 december 2016Innan kl 15:00
Nordea Kinafond30 december 2016Innan kl 15:00
Nordea European Smaller Companies13 december 2016Innan kl 15:30

Säljlikvid

När du säljer fondandelar har du pengarna på ditt bankkonto hos oss två bankdagar efter kursdagen för säljordern. Om säljlikviden däremot skickas till en annan bank kan det ta längre tid att få in pengarna på kontot.

Vilket år en fondaffär är genomförd bestäms av affärsdagen. Det spelar alltså ingen roll vilken dag som är likviddag. Om affärsdag och likviddag ligger på olika sidor om årsskiftet kan det hända att kontrolluppgiften för ditt fondinnehav inte stämmer. Det kan du själv justera i din deklaration.

Pensionsinbetalning

Följande tider gäller för inbetalning till pensionskontot innan årsskiftet.

 • Insättning via Företagstjänster via Internet: senast klockan 12.00 den 28/12.
 • Inbetalning via Kuvertgiro: oss tillhanda senast den 20/12.
 • Insättning på Nordeakontor: senast den 28/12.
 • Insättning via PlusGirokoto för IPS och Ålderspension (premiegaranti eller fond) i Företagstjänster via Internet: senast den 21/12. 

Överföringar till individuella pensionssparkonton i Nordea kan inte utföras via Internetbanken Företag, utan behöver utföras på ett Nordeakontor senast den 28/12.

Insättningar senare än angivna tider och datum kan komma att saknas i årsbeskeden för 2016. 

Alla extra insättningar som görs senast 31 december 2016 kan tas med i deklarationen om det finns ett kvittounderlag på insättningen.

Aktiehandel

Datum att skicka in uppdrag om överföringar av värdepapper för att flytten ska ske innan årsskiftet.

 • För uppdrag om flytt av Investeringssparkonto, ISK, från annat kontoförande institut: 15/12
 • Uppdrag om flytt av värdepapper (även till Investeringskonto): 22/12

Vilket år en värdepappersaffär är genomförd bestäms av affärsdagen. Det spelar alltså ingen roll vilken dag som är likviddag. Om affärsdag och likviddag ligger på olika sidor om årsskiftet kan det hända att kontrolluppgiften för ditt värdepappersinnehav inte stämmer. Det kan du själv justera i din deklaration.

Betala via kuvertgiro

För att betalningsmottagaren ska få betalt innan årsskiftet måste kuvertet med dina girobetalningar vara Nordea tillhanda senast följande datum:

 • Bankgirot Direkt 23/12