Sales Managers

I en allt mer komplex värld är det värdefullt att ha en rådgivare att diskutera risker och möjligheter med. Export och import har ökat för många svenska företag. Avkastning, likviditet och skuldhantering är andra svåröverskådliga områden. Som företagskund hos Nordea har du alltid tillgång till bankens expertis.

Om våra Sales Managers Om våra Sales Managers

Vill du prata med din Sales Manager dagligen, en gång i månaden eller en gång om året? Ditt företags behov avgör hur ofta du har kontakt med din dedikerade rådgivare.

En Sales Manager på Nordea hjälper bankens kunder med rådgivning såväl som hantering av finansiella instrument. Våra Sales Managers har god marknadskännedom och svarar gärna på frågor.

Fördelar med att ha en Sales Manager:

  • Få hjälp med att utföra dina affärer på den finansiella marknaden.
  • Få hjälp med att jobba med "hedge" (säkrings)-produkter som anpassas efter ditt behov och ditt företags verksamhet.
  • Få finansiell rådgivning rörande allt från enkla vardagsfrågor till komplexa investeringsbeslut.
  • Ta del av prognoser för utvecklingen av finansiella instrument som valutakurser och räntor.
  • Få hjälp att samla in material om finansiella produkter inför interna eller externa möten.

Alla våra företagskunder har tillgång till våra Sales Managers. De sitter i Malmö, Göteborg och Stockholm. Tjänsten är kostnadsfri om du är företagskund i Nordea.

Här hittar du våra kontor och handlargolv